Pakalpojuma veids Tarifs
Dokumentu izskatīšana komplekta noformēšanai bez maksas
Komplekta lietošanas maksa mēnesī1 3 EUR2 / 6 EUR
Komplektā ietverti šādi produkti, pakalpojumi:
Konts (noformēšana un apkalpošana)  
Norēķinu karte Mastercard® Gold (izsniegšana un lietošana) ar kredīta limitu (bezprocentu kredītlimita atmaksas periods līdz pat 55 dienām)  
Internetbanka  (noformēšana un lietošana)  
Internetbankas autorizācijas rīks SMS-PIN (noformēšana un lietošana)  
SMS-Banka  
Pārskaitījumi Internetbankā3 (pārskaitījumi EUR Eiropas Ekonomiskās Zonas ietvaros)  
Atmaksa par pirkumiem, kas veikti restorānos, bāros vai specializētos dzērienu veikalos visā pasaulē 5%4 no pirkumu summas
Papildu pakalpojumi
Īpašuma, ceļojuma apdrošināšanas un KASKO noformēšana pie PNB Apdrošināšanas Brokera 10% atlaide no apdrošinātāja noteiktās standarta cenas
Automātiskā rēķinu apmaksa (par katru veikto pārskaitījumu) 0,28 EUR5 / 0,18 EUR6
Maksa par skaidras naudas izmaksu:
- PNB Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) 2 pirmās transakcijas - bezmaksas,
1%, min. 1.50 EUR (sākot ar 3-šo transakciju)
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti EUR valūtā līdz 1500 EUR mēnesī – bez maksas;
virs 1500 EUR mēnesī – 0,2% no summas, kas pārsniedz 1500 EUR
- Citu banku bankomātos Latvijā un ārzemēs 2%, min 3 EUR
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti USD valūtā 0,4% no summas
- Citu banku POS-terminālos Latvijā un ārzemēs 2%, min. 3 EUR
- PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti Saskaņā ar tarifiem Operācijas ar skaidru naudu
Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā (no 01.05.2017) Bezmaksas

 

Maksas par citiem pakalpojumiem (norēķinu kartes lietošana, pārskaitījumu veikšana u.c.), ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti komplektā, Klients maksā saskaņā ar standarta pakalpojumu tarifiem.

 

1Komplekta lietošanas mēneša maksa tiek ieturēta mēneša pirmajā darba dienā par esošo kalendāro mēnesi. Ja komplekts tiek noformēts līdz mēneša 15. datumam, maksa par komplekta lietošanu pirmo reizi tiek ieturēta nākamajā mēneša pirmajā darba dienā. Ja komplekts tiek noformēts pēc mēneša 15. datuma, maksa par komplekta lietošanu pirmo reizi tiek ieturēta aiznākamajā mēneša pirmajā darba dienā.

 

2Ja klients noformējis Maksimālo depozītu par summu, kas vienāda vai lielāka par 5000 EUR vai USD uz 12 mēnešiem vai ilgāk, vai, ja iepriekšējā kalendārā mēneša laikā klients ir veicis kopskaitā ne mazāk par 5 šāda veida bankas operācijām: pārskaitījumi no komplektam piesaistītā konta (aktivitātē netiek ieskaitīti pārskaitījumi, kas veikti viena klienta koda ietvaros PNB Bankaā) vai maksājumi ar norēķinu karti par precēm un pakalpojumiem, vai skaidras naudas izņemšana bankomātā ar norēķinu karti, kas piesaistīta komplektam. Par datumu, kad veikti norēķini ar karti, uzskatāms datums, kad klienta konts debetēts par norēķinu summu.

 

3Maksā par komplekta lietošanu nav iekļauti pārskaitījumi www.rekini.lv esošu rēķinu apmaksai. Par šādu pārskaitījumu veikšanu tiek ieturēta maksa kā par žiro maksājumu.

 

4Naudas atmaksu par mēnesī veiktajiem pirkumiem ar Mastercard® Gold karti Banka ieskaita norēķinu kartes kontā nākamā mēneša laikā. Aktuālo naudas atmaksas likmi un nosacījumus varat apskatīt bankas mājaslapā https://pnbbanka.eu. Banka, ievērojot Bankas pakalpojumu tarifos noteikto likmi un nosacījumus, veic naudas atmaksu, kā arī aprēķina un pārskaita LR valsts budžetā nodokļus, ievērojot likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un citos nodokļu piemērošanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

 

5Pārskaitījums, ja pakalpojuma starpnieks ir AS „Fitek”.

 

6 Pārskaitījums "LIVAS KTV" SIA.

 

For a more convenient comparison of benefits of rates and fees for the service sets, we have prepared the following overview:

 

Product Prime set tariffs broken down by products Prime set2 tariffs broken down by products Tariffs applied if each service included in the set is used separately
Mastercard® Gold payment card linked to a card account 2.80 EUR 1.41 EUR 4 EUR issuance fee (one-off payment) and 6 EUR usage fee (monthly payment)
Internet-bank 1.50 EUR 0.75 EUR free
Transfers in EUR via Internet-bank PNB Internetbanka 1.50 EUR 0.75 EUR 0.36 EUR per payment
SMS bank messages on changes in the account’s balance 0.20 EUR 0.09 EUR 0.10 EUR per message
Total costs 6 EUR 3 EUR2 7.28 EUR
(3 payments per month and 2 SMS bank messages)