Operācijas ar skaidru naudu

Pakalpojumu veids Tarifs
1. Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa skaidrā naudā uz pašvaldības kontu PNB Bankā:
- senioriem (kuriem kontā PNB Bankā tiek ieskaitīta pensija) 0.50 EUR
- pārējiem 1.40 EUR
2. Skaidras naudas iemaksa savā norēķinu / krājkontā / karšu kontā*
- USD, EUR 1.20 EUR (iemaksājot līdz 5000 EUR/USD dienā)
0.1% no summas (iemaksājot vairāk par 5000 EUR/USD dienā)
- CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB 0.5% no summas (min. 1.50 EUR)
2.1. Skaidras naudas iemaksa cita klienta krājkontā, depozītu, norēķinu vai karšu kontā PNB Bankā
- USD, EUR 3.00 EUR (iemaksājot līdz 5000 EUR/USD dienā)
0.2% no summas (iemaksājot vairāk par 5000 EUR/USD dienā)
- CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB 0.6% no summas (min. 3.00 EUR)
- skaidras naudas iemaksa “Bērnu slimnīcas fonda” (reģ.Nr. 40008057120) norēķinu kontā PNB Bankā (konta Nr. LV73LATB0002210084526) bez maksas
2.2. Monētu (EUR) apstrāde iemaksai norēķinu/ karšu kontā, valūtas maiņai, pārskaitījumiem, komunāliem maksājumiem vai izmaksai no konta
- līdz 50 monētām bezmaksas
- par katru nākamo iemaksu (līdz 50 monētām) 1 EUR
3. Skaidras naudas izmaksa no konta
- EUR1 - līdz 5 000 dienā - 0.2% no summas (min. 2.50 EUR)
 
- virs 5 000 dienā ar iepriekšējo pieteikšanu** - 0.4% no summas
 
- virs 5 000 dienā bez iepriekšējas pieteikšanas (atbilstoši klientu apkalpošanas centra / norēķinu grupas iespējām) - 0.5% no summas
 
- USD1 - līdz 10 000 dienā - 0.5% no summas (min. 5 USD)
 
- virs 10 000 dienā ar iepriekšējo pieteikšanu2 - 0.7% no summas
 
- virs 10 000 dienā bez iepriekšējas pieteikšanas (atbilstoši filiāles / norēķinu grupas iespējām) - 1% no summas
 
- CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB1 - līdz summai, kas ir ekvivalenta 5 000 EUR dienā - 0.5% no summas (min. 5 EUR)
 
- virs summas, kas ir ekvivalenta 5 000 EUR dienā ar iepriekšējo pieteikšanu2 - 1% no summas
 
- virs summas, kas ir ekvivalenta 5 000 EUR dienā bez iepriekšējas pieteikšanas (atbilstoši filiāles / norēķinu grupas iespējām) - 1% no summas
 
3.1. Iepriekš izmaksai pieteiktas summas neizņemšana3 0.3% no summas
3.2. Papildu komisijas maksa par skaidras naudas izmaksu (ja summa ir lielāka par 15 000 USD, 10 000 EUR vai tā ekvivalentu citā valūtā (izņemot USD)): 2
- ar iepriekšējo pieteikšanu 0.2% no summas
- bez iepriekšējas pieteikšanas 0.5% no summas (min. EUR 8.00)
4. Skaidras naudas izmaksa no depozīta konta
4.1. Skaidras naudas izmaksa no depozīta konta saskaņā ar p.2 - Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta
4.2. Skaidras naudas izmaksa no depozīta konta pims depozīta līguma termiņa beigām saskaņā ar p.2 - Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta, kā arī tiek ieturēts līgumsods par pirmstermiņa līguma izbeigšanu
5. Skaidras naudas izmaksa no krājkonta
5.1. Brīdinot PNB Banka 7 kalendārās dienas pirms izmaksas saskaņā ar p.2 - Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta
5.2. Neievērojot 7 kalendāro dienu brīdinājuma termiņu saskaņā ar p.2 - Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta, kā arī tiek ieturēts līgumsods par izmaksu bez iepriekšēja brīdinājuma
6. Skaidras naudas maksājumi un pārskaitījumi
- komunālie maksājumi (PNB Bankā un citā bankā Latvijā) 1.40 EUR
- pārskaitījums skaidrā naudā par labu ADB “Gjensidige” Latvijas filiālei, veicot apdrošināšanas prēmijas maksājumu, ja apdrošināšana iegādāta PNB Bankā bezmaksas
- EUR pārskaitījumi uz citu banku Latvijā un EEZ ietvaros 1% no summas (min. 4 EUR)
- nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa skaidrā naudā uz pašvaldības kontu citā bankā 1% no summas (min. 4 EUR)
- ārvalstu valūtas pārskaitījumi citās bankās atkarīgi no valūtas
7. Netīru, bojātu banknošu, līdz 2015.g. apgrozībā izlaistu 5 GBP banknošu, līdz 2015.g. apgrozībā izlaistu 10 GBP banknošu, līdz 2006.g. apgrozībā izlaistu 20 GBP banknošu un līdz 2010.g. apgrozībā izlaistu 50 GBP banknošu, vai no 1974. līdz 1990.gadam apgrozībā izlaistu ASV dolāru banknošu pieņemšana 5% no summas
8. Banknošu autentiskuma pārbaude pēc Klienta lūguma 0.50 EUR par katru banknoti vai monētu
9. Naudas apmaiņa mainot nominālu
- EUR banknošu apmaiņa pret cita nomināla banknotēm 0.5% (min. 1.50 EUR)
- ārzemju valūtas banknošu apmaiņa pret cita nomināla banknotēm 0.5% (min. 2.50 EUR)
10. Maksa par valūtas maiņu (konvertāciju) saskaņā ar PNB Bankas kursu
10.1. operācijām par summu līdz 3000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā) 1.50 EUR
10.2. operācijām par summu virs 3000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā) 5 EUR
11. Skaidras naudas izmaksas elektroniskā pieteikuma apstrāde 1 EUR

 

*Konta atvēršanas dienā vai, iemaksu veicot ar mērķi noformēt Depozītu, Krājkontu vai Pēctecības kontu (produkta noformēšanas dienā).

** Ārzemju valūtu monētas nepieņem un neizmaksā.

1Izmaksa no konta (pēc depozīta slēgšanas) - bezmaksas, ja izmaksa tiek veikta pēc depozīta līguma termiņa, kas bija garāks par 3 mēnešiem, beigām ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā.

2Naudas summas virs USD 15 000 vai EUR 10 000 vai tā ekvivalents citās valūtās (izņemot USD) jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst. 14:00 jebkurā bankas klientu apkalpošanas centrā vai izmantojot Kontaktu centru vai Internetbanku. Veicot skaidras naudas pieprasījumu, banka ieturēs Tarifos noteikto komisijas maksu 50% apmērā, savukārt, atlikusī komisijas maksa tiks ieturēta skaidras naudas saņemšanas brīdī.

Gadījumā, ja pieteiktā nauda summa netiek izņemta vai tiek izņemta mazāka summa, samaksātā komisija netiks atmaksāta.

3Komisijas maksa tiek piemērota arī, ja Klients pasūtījis depozīta summas izmaksu pēc depozīta līguma termiņa beigām.