Дополнительная информация о выплате гарантированного возмещения

05/03/2024

Maksātnespējīgās AS "PNB Banka" noguldītāji aicināti līdz 15.08.2024. izņemt garantēto atlīdzību

 

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. panta ceturtajā daļā noteikto ar 16.08.2024. maksātnespējīgās AS "PNB Banka" noguldītāji, kuriem ir pieejama garantētā atlīdzība, bet nebūs to saņēmuši, zaudēs tiesības saņemt garantēto atlīdzību.

 

Latvijas Banka aicina maksātnespējīgās AS "PNB Banka" noguldītājus, kas vēl nav izņēmuši garantēto atlīdzību, veikt visas nepieciešamās darbības garantētās atlīdzības izņemšanai līdz 15.08.2024.

 

Garantēto atlīdzību izmaksu maksātnespējīgās AS "PNB Banka" noguldītājiem nodrošina AS "Citadele banka". Plašāka informācija – AS "Citadele banka" tīmekļvietnē.

 

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 19. panta septītajā daļā noteikto, ja piecu gadu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas zvērināts tiesu izpildītājs vai nodokļu (nodevu) administrācija nav vērsusi piedziņu pret noguldītāja naudas līdzekļiem, izbeidzas zvērināta tiesu izpildītāja vai nodokļu (nodevu) administrācijas noteiktie ierobežojumi garantētās atlīdzības izmaksai. Līdz ar to maksātnespējīgās AS "PNB Banka" noguldītāji, kuriem garantētās atlīdzības saņemšanai līdz 15.08.2024. ir noteikti zvērināta tiesu izpildītāja vai Valsts ieņēmumu dienesta ierobežojumi (piemēram, apturētas norēķinu operācijas vai uz laiku iesaldēti naudas līdzekļi kontā), sākot ar 16.08.2024. būs pieejama garantētā atlīdzība, kuru varēs saņemt piecu gadu laikā.

 

Savukārt tiem noguldītājiem, kuriem garantētās atlīdzības izmaksa ir atlikta atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma 27. panta pirmajai daļai, garantēto atlīdzību būs iespēja saņemt pēc tam, kad izbeigsies apstākļi, kas bija par pamatu garantētās atlīdzības izmaksas atlikšanai.

 

Līdz 31.12.2023. maksātnespējīgās AS "PNB Banka" noguldītājiem garantētajās atlīdzībās izmaksāti 266 miljoni eiro, garantēto atlīdzību saņēmuši 46 208 noguldītāji. Atlikusī vēl neizmaksātā garantēto atlīdzību summa ir 8.9 miljoni eiro. Garantēto atlīdzību vēl nav saņēmuši 14 989 noguldītāji, no tiem 805 ir nerezidenti.