SVARĪGI - mainīts konta numurs

30/11/2020

Ar 2019.gada 15.augusta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu AS "PNB Banka" tika aizliegts sniegt finanšu pakalpojumus, aizliedzot debeta un kredīta operācijas klientu kontos jebkurā valūtā.

 

Taču augstāk norādītā lēmuma pieņemšana neietekmē esošo saistību dzēšanas kārtību, tādēļ, ja Jums ir saistības pret AS "PNB Banka", lūdzam turpināt veikt maksājumus saistību dzēšanai iepriekš noteiktajā kārtībā, veicot pārskaitījumus atbilstoši zemāk norādītajiem rekvizītiem:

 

Saņēmēja banka:
AS “Baltic International Bank”
Reģ.nr. 40003127883
Grēcinieku iela 6, Rīga, LV-1050
SWIFT kods: BLIBLV22XXX

Maksājuma saņēmējs:
Maksātnespējīgā AS "PNB Banka"
Reģ.nr. 40003072918
Elizabetes iela 15-2
Rīga, LV-1010

 

• Saņēmēja konta numurs EUR pārskaitījumiem :
 LV26BLIB1001005254001

 

•Veicot pārskaitījumus, lūdzam maksājuma mērķī obligāti norādīt vismaz zemāk norādīto informāciju:
Ja saistības ir fiziskai personai: aizņēmēja vārds un uzvārds, personas kods (LR rezidents) vai dzimšanas datums (LR nerezidents), līguma numuru.
Ja saistības ir juridiskai personai: uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs, līguma numuru.

 

! Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka norādītais konts ir paredzēts tikai PNB Bankas pakalpojumu apmaksai (kredītsaistību dzēšanai, komisiju apmaksai, maksai par seifiem, konta izrakstiem, izziņām u.c.).

 

! Papildus informējam, ka sākot ar 2021.gada 1.februāri, visi maksājumi, kuri tiks veikti pēc iepriekšējiem rekvizītiem (LV85PRTT0260000003400) netiks apstrādāti un tiks atgriezti atpakaļ. Aicinām klientus jau sākot ar decembri veikt maksājumus uz jauno kontu Nr. LV26BLIB1001005254001 AS "Baltic International Bankā".