Zini savu klientu

Nulles tolerances princips

PNB Banka savā darbībā stingri ievēro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML/CTF) un sankciju ievērošanas noteikumu prasības un Banka savā darbībā ievēro Nulles tolerances principu attiecībā uz tīšiem pārkāpumiem, kas saistīti ar normatīvo aktu prasībām AML/CTF unsankciju ievērošanas jomā.

Vairāk informācijas par normatīviem aktiem AML/CTF jomā var atrast šeit:

 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums
Klientu padziļinātās izpētes normatīvajiem noteikumi
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politika un vadlīnijas

 

Zini savu klientu

Nodrošinot saviem klientiem plašu pakalpojumu klāstu, Banka seko “Zini savu klientu” principam. Pirms sadarbības uzsākšanas ar klientu un sadarbības laikā Banka veic pasākumus, lai izprastu savu klientu saimniecisku un personisku darbību un iegūtu informāciju par klienta veiktajiem darījumiem un naudas līdzekļu izcelsmi. Šāda informācija palīdz Bankai ne tikai novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, bet arī piedāvāt klientam vajadzīgos produktus un pakalpojumus un pasargāt pašus klientus no iespējamas krāpšanas.

Banka arī ir tiesīga pieprasīt no klienta papildu informāciju un/vai dokumentus, kas ir saistīti ar konta atvēršanu un/vai tālākām darbībām ar kontu, tajā skaitā līgumus, rēķinus, citus dokumentus vai informāciju, kas pamato kontos veiktos darījumus.

Banka garantē saņemtās informācijas konfidencialitāti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos ietvaros.

 

Sankciju ievērošana

Atbilstoši ārējo normatīvo dokumentu un Bankas iekšējā AML/CTF Politikā noteiktajiem principiem, savā darbībā ievērojam Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas, ASV Finanšu ministrijas Ārzemju aktīvu kontroles biroja (OFAC) noteiktās sankcijas, kā arī Latvijas Republikas nacionālās sankcijas. Banka piemēro vienādu pieeju sankciju piemērošanai, nodrošinot iepriekš norādīto sankciju, tajā skaitā, OFAC sankciju, ievērošanu visās valūtās.

Vairāk informācijas par starptautiskiem sankciju ierobežojumiem var atrast šeit:

 

Vispārējā informācija par sankcijām
EU sankcijas
OFAC sankcijas
UN sankcijas