PNB Banka ir banka cilvēkiem. Mums ir svarīgi nodrošināt ērtāku un pieejamāku finanšu ikdienu ikvienam. Mēs piekrītam, ka jaunākie tehnoloģiskie risinājumi spēj uzlabot ikdienu, tomēr saskarsmē ar klientiem visaugstāk vērtējam personisko saikni. Tāpēc PNB Banka ne tikai iet kopsolī ar viedo tehnoloģiju risinājumu ieviešanu, bet arī ir saglabājusi plašu filiāļu tīklu visā Latvijā. Jo cilvēks ir svarīgāks par tehnoloģijām.

 

PNB Bankai šobrīd ir teju 100 tūkstoši klientu, no kuriem 95% ir Latvijas rezidenti, savukārt no tiem – divas trešdaļas ir seniori.

Ik gadu cenšamies atsaukties dažādiem lūgumiem pēc palīdzības, kā arī piedalīties Latvijas kultūras un sabiedriskās dzīves bagātināšanā un pilnveidošanā.

PNB Banka ir dibināta 1992.gada 29.aprīlī un ir viena no vecākajām Latvijas komercbankām.

PNB Banka 2018.gadā personāla atlases uzņēmuma "CV-Online Latvia" aptaujā tika atzīta par 6. iekārojamāko darba devēju Latvijā.

Savā darbībā stingri ievērojam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML/CTF) un sankciju ievērošanas noteikumu prasības.

Bankas kopējais aktīvu apjoms 2017.gada beigās sasniedza 789 miljonus EUR.