Informācija par saistību izpildi

Maksātnespējīga AS "PNB Banka", turpmāk testā - Banka, vēlas atgādināt, ka Bankas klientiem jāturpina pildīt savas kredītsaistības saskaņā ar iepriekš noslēgtiem līgumiem, kuri bija un joprojām ir spēkā.

Iepriekš informējot Banku, klienti var veikt pirmstermiņa saistību dzēšanu vienā maksājumā.

Maksājumus savu saistību izpildei var veikt ar naudas pārskaitījumu uz Bankas kontu, kas atvērts AS "Baltic International Bank", pārskaitījumu veicot ar finanšu iestāžu un Latvijas Pasta starpniecību ar iemaksu skaidrā naudā vai bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā.

 

Maksājuma rekvizīti:
Maksātnespējīgā AS "PNB Banka"
Reģ.nr. 40003072918
AS “Citadele Banka”,
SWIFT: PARXLV22
LV15PARX0000036181111

vai

 

Saņēmēja banka:
AS “Industra Bank”
Reģ.nr. 40003194988
Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1050
SWIFT kods: MULTLV2X

LV52MULT1010013691390

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām klientus zvanīt pa tālr. 67041100 vai arī sūtīt e-pastu uz info@pnbbanka.eu.