Informācija par saistību izpildi

Maksātnespējīga AS "PNB Banka", turpmāk testā - Banka, vēlas atgādināt, ka Bankas klientiem jāturpina pildīt savas kredītsaistības saskaņā ar iepriekš noslēgtiem līgumiem, kuri bija un joprojām ir spēkā.

Iepriekš informējot Banku, klienti var veikt pirmstermiņa saistību dzēšanu vienā maksājumā.

Maksājumus savu saistību izpildei var veikt ar naudas pārskaitījumu uz Bankas kontu, kas atvērts AS “PrivatBanka”, pārskaitījumu veicot ar finanšu iestāžu un Latvijas Pasta starpniecību ar iemaksu skaidrā naudā vai bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā.

Maksājuma rekvizīti:
Maksātnespējīgā AS "PNB Banka"
Reģ.nr. 40003072918
AS "PrivatBank"
SWIFT kods: PRTTLV22
LV85PRTT0260000003400

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām klientus zvanīt pa tālr. 67041100 vai arī sūtīt e-pastu uz info@pnbbanka.eu.