Par jaunajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem

16/01/2018

Vēlamies Jūs informēt, ka 2018. gadā Latvijā stājas spēkā vairāki jauni Eiropas Savienības tiesību akti. Jūsu ērtībām esam sagatavojuši īsu kopsavilkumu par svarīgāko.

MiFID2 jeb Finanšu instrumentu tirgus direktīva veicinās stabilitāti un palielinās investīciju produktu un finanšu instrumentu iegādes caurspīdīgumu un Jūsu līdzekļu aizsardzību.

  • Pirmais, ko visdrīzāk Jūs pamanīsiet, būs lielāks aizpildāmo dokumentu skaits. Pirms finanšu produkta iegādes Norvik bankai jānovērtē šī produkta piemērotība klientam – tā atbilstību klienta investīciju mērķiem, klienta zināšanām, pieredzei un finanšu stāvoklim.
  • Viena no būtiskākajām lietām, ko Jūs iegūsiet, ir darījumu caurspīdīgums. MIFID 2 nosaka atklāt visas, arī tiešās un netiešās komisijas.
  • Tāpat ir paplašināts prasību saraksts attiecībā uz darījuma izpildē iesaistītajām personām (bankām, brokeru sabiedrībām, biržām un c.), kas nodrošinās Jums labāku darījumu izpildi.

PSD2 jeb Maksājumu pakalpojumu direktīva atvērs finanšu tirgu, sniedzot Jums iespēju saņemt plašāku pakalpojumu klāstu.

  • Vēl ērtāka naudas līdzekļu pārskatīšana un maksājumu veikšana (arī tad, ja Jums ir konti vairākās bankās).
  • Prognozēts, ka samazināsies maksājumu pakalpojumu cena.
  • Izmaiņas veicinās jaunu tehnoloģisku risinājumu ieviešanu.

GDPR jeb Vispārīgā datu aizsardzības regula uzlabos Jūsu privāto datu apstrādi un pastiprinās to aizsardzību.

  • Jūsu personas dati būs pasargātāki, jo pakalpojuma sniedzējs drīkstēs pieprasīt tikai tādu personīgo informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu.
  • Tiek ieviesti stingrāki ierobežojumi attiecībā uz personu datu glabāšanas termiņu. Beidzoties līgumattiecībām, pakalpojuma sniedzējam ir liegts izmantot attiecīgās  personas datus, kā arī pēc noteikta laika tie jāiznīcina.
  • Personas dati netiks pārsūtīti citām organizācijām vai uz ārvalstīm bez to pienācīgas aizsardzības.

Lai nodrošinātu jauno regulējumu ieviešanu, Norvik Banka pilnveido esošās sistēmas un iegulda lielu darbu jaunu procesu un jaunu sistēmu izveidē. Ja saistībā ar augstāk minēto normatīvo aktu prasību izpildi Norvik Bankai būs nepieciešama papildus informācija no klientiem, mēs sazināsimies ar Jums individuāli.