Manapensija.lv: Norvik IPS pensiju plāniem lielākais gada ienesīgums

11/04/2018

Rīga, 3.apr., LETA. Lielākās daļas valsts fondēto pensiju shēmas aktīvo un sabalansēto ieguldījumu plānu ienesīgums šogad marta beigās gada laikā bija pozitīvs, savukārt starp konservatīvajiem ieguldījumu plāniem pusei ienesīgums gada laikā bija negatīvs, liecina manapensija.lv publiskotā informācija.

Neņemot vērā septiņus jaunizveidotos aktīvos ieguldījumu plānus, kuri vēl nav darbojušies gadu, tostarp četrus šogad izveidotos aktīvos pensiju plānus, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 75%, astoņu aktīvo ieguldījumu plānu ienesīgums 2018.gada marta beigās gada laikā bija robežās no mīnus 0,46% līdz 5,6%, četru sabalansēto - no mīnus 0,17% līdz 5,41%, savukārt astoņu konservatīvo ieguldījumu plānu ienesīgums bija no mīnus 0,91% līdz 2,46%.

No aktīvajiem ieguldījumu plāniem lielāko ienesīgumu gada laikā uzrāda "Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" pārvaldītais pensiju plāns "Gauja", kura ienesīgums marta beigās bija 5,6%. Seko ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "INVL Asset Management" pārvaldītais "INVL Extra 16+", kura ienesīgums ir 1,53%, un "Luminor Pensions Latvia" pārvaldītais "Luminor (N) aktīvais ieguldījumu plāns" (iepriekš "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"), kura ienesīgums ir 1,48%.

Joprojām populārākais no aktīvajiem ieguldījumu plāniem 2018.gada marta beigās bija "Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" aktīvais ieguldījumu plāns "Dinamika", kuram bija 423 579 dalībnieki (2017.gada beigās - 422 939 dalībnieki). Ieguldījumu plāna "Dinamika" ienesīgums gada laikā ir 1,2%, kas ir ceturtais lielākais starp astoņiem aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuri strādā vismaz gadu.

Otrs populārākais bija "SEB Wealth Management" pārvaldītais "SEB aktīvais plāns", kuram pievienojušies 140 225 dalībnieki (139 356 dalībnieki). Šī pensiju plāna ienesīgums gada laikā ir 0,19%. Savukārt trešais populārākais ieguldījumu plāns, kuram pievienojušies 127 657 dalībnieki (128 293 dalībnieki), ir "CBL Asset Management" pārvaldītais ieguldījumu plāns "CBL aktīvais ieguldījumu plāns". Šī pensiju plāna ienesīgums gada laikā ir negatīvs - mīnus 0,46%.

Dati arī liecina, ka jūlija sākumā darbību sākušajam ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Indexo" aktīvajam pensiju plānam "Indexo izaugsme 47-57" marta beigās bija pievienojušies 4337 dalībnieki, oktobra sākumā darbību sākušajam "ABLV Asset Management" ieguldījumu plānam "ABLV aktīvais ieguldījumu plāns" bija pievienojušies 755 dalībnieki, bet augusta vidū reģistrētajam "INVL Asset Management" aktīvajam pensiju plānam "INVL Index Direct" bija 89 dalībnieki.

Savukārt no šogad izveidotajiem aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 75%, visvairāk dalībnieku marta beigās bija "Indexo" pensiju plānam "Indexo jauda 16-50" - 866, seko "Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" ieguldījumu plāns "1990+" - 285, kā arī "SEB Wealth Management" pārvaldītie "SEB dinamiskais plāns" - 103 dalībnieki un "SEB indeksu plāns" - 24 dalībnieki.

No astoņiem konservatīvajiem ieguldījumu plāniem lielākais ienesīgums gada laikā šogad marta beigās bija "Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" pārvaldītajam ieguldījumu plānam "Daugava" - 2,46%.

Savukārt negatīvs ienesīgums gada laikā bija četriem konservatīvajiem ieguldījumu plāniem - "Luminor Asset Management" pārvaldītajam pensiju plānam "Luminor (D) konservatīvais ieguldījumu plāns" (iepriekš "DNB konservatīvais ieguldījumu plāns") - mīnus 0,91%, "SEB Wealth Management" pārvaldītajam pensiju plānam "SEB Latvijas plāns" - mīnus 0,9%, "Luminor Asset Management" pārvaldītajam pensiju plānam "Luminor (N) konservatīvais ieguldījumu plāns" (iepriekš "Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns") - mīnus 0,77% un "CBL Asset Management" pārvaldītajam ieguldījumu plānam "CBL universālais ieguldījumu plāns" - mīnus 0,71%.

"Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" pārvaldītais ieguldījumu plāns "Stabilitāte" joprojām ir populārākais konservatīvais ieguldījumu plāns - tam pievienojušies 120 087 dalībnieki (2017.gada beigās - 119 369 dalībnieki). Savukārt šī pensiju plāna ienesīgums gada laikā bija 1,01%.

Savukārt starp četriem sabalansētajiem ieguldījumu plāniem lielākais ienesīgums gada laikā ir "Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" pārvaldītajam ieguldījumu plānam "Venta" - 5,41%, bet negatīvs ienesīgums ir "Luminor Asset Management" pārvaldītajam pensiju plānam "Luminor sabalansētais ieguldījumu plāns" - mīnus 0,17%.

Latvijā ir izveidota triju līmeņu pensiju sistēma. Pirmā līmeņa pensijas maksā tagadējiem pensionāriem no budžetā iekasētajiem sociālajiem maksājumiem. Otrais jeb fondēto pensiju līmenis paredz, ka daļa no strādājošo sociālajām iemaksām tiek ieguldīta finanšu sektorā. Savukārt trešajā līmenī darbojas privātie pensiju fondi, kuros līdzekļus var iemaksāt brīvprātīgi.