Norvik Banka darba tirgū plāno iesaistīt vairāk nekā 50 senioru

11/10/2017

Norvik Banka un Latvijas Pensionāru federācija noslēgušas sadarbības līgumu uz nākamajiem pieciem gadiem, paredzot federācijai ne tikai finansiālu atbalstu, bet arī senioru iesaisti Norvik Bankas izstrādātā nodarbinātības programmā. Tā paredz, ka līdz šī gada beigām Norvik Banka savā komandā uzņems vismaz trīs seniorus, bet nākamgad – aptuveni 50 seniorus kā padomniekus finanšu konsultācijām bankas filiālēs visā Latvijā.

Norvik Bankas valdes locekle un Latvijas biznesa vadītāja Laura Poča-Rozenblūma stāsta: “Esmu īpaši priecīga uzsākt sadarbību ar Latvijas Pensionāru federāciju, ne tikai tāpēc, ka seniori ir nozīmīga Norvik Bankas klientu daļa, bet arī tāpēc, ka jau sen domājam par to, kā sniegt būtisku artavu senioru iekļaušanai sabiedriskajā dzīvē, tostarp darba tirgū. Kā liecina Centrālās Statistikas pārvaldes dati, 2016.gada sākumā 40% no visiem Latvijas iedzīvotājiem bija vecāki par 50 gadiem. Turklāt iedzīvotāji vecuma grupā no 50 līdz 61 gadam veido trešdaļu no visiem darbspējas vecuma cilvēkiem. Gan Latvijas, gan arī visas Eiropas sabiedrības noveco, un, senioru iesaiste darba tirgū ir aktuāls jautājums valstiskā līmenī. Tāpēc esam uzsākuši jaunu iniciatīvu senioru iesaistei aktīvā darbā Norvik Bankā, tādējādi sekmējot ilgāku un labāku darba mūžu Latvijas iedzīvotājiem.”

Norvik Bankas jaunā iniciatīva nodarbinātības jomā paredz senioru iesaisti aktīvā darbā Norvik Bankā kā padomniekiem bankas filiālēs. Senioriem būs iespēja izvēlēties savām iespējām atbilstošu darba laiku, apgūt zināšanas par jaunākajiem bankas digitālajiem finanšu risinājumiem un savas zināšanas nodot citiem bankas klientiem – senioriem.

Kā norāda seniore, kas pirmā uzsāks darbu Norvik Bankā un turpmāk vadīs senioru programmu, Lidija Dzene: “Man kā seniorei ir svarīgi atrasties apritē un palīdzēt citiem – tie ir būtiskākie iemesli, kāpēc uzsāku darbu Norvik Bankā. Vēlos sniegt savu artavu sabiedrībai, un šis ir lielisks veids, kā to darīt.”

Tāpat Norvik Bankas un Latvijas Pensionāru federācijas sadarbība paredz dažādu pasākumu organizēšanu senioriem, finanšu konsultācijas, kā arī citas Norvik Bankas īstenotas iniciatīvas senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai.

“Esam priecīgi par noslēgto sadarbību ar Norvik Banku. Tas, ko redzam un jūtam jau pašā sadarbības sākumā, ir patiesas rūpes un mūsu vajadzību apzināšana. Tā, piemēram, pateicoties šai sadarbībai, turpmāk mūsu senioriem būs iespēja apgūt jaunas zināšanas un iesaistīties darba tirgū. Mēs aizvien esam sabiedrības daļa, kam ir ko dot citiem, tāpēc priecājamies, ka kāds to novērtē,” uzsver Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš.

Visi interesenti par darba piedāvājumu senioriem Norvik Bankā aicināti rakstīt uz Norvik Banku, e-pasta adrese: personnel@pnbbanka.eu vai pasta adrese: Raiņa bulvāris 11, Rīga, LV-1050, Latvija.

Norvik Banka ir starp 10 lielākajām bankām Latvijā pēc aktīvu apjoma, ar plašāko filiāļu un norēķinu grupu tīklu, sasniedzot 63 filiāles visā Latvijā. Banka nodrošina dažādu finanšu pakalpojumu klāstu, atbilstošu individuālām klientu vajadzībām. Norvik Banka lepojas ar jau vairāk nekā 150 tūkstošiem klientu, un šis skaits arvien turpina augt.