Tiesa vēl nepieņēma lēmumu par PNB Bankas maksātnespēju

02/09/2019

2. septembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa aiz slēgtām durvīm izskatīja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) iesniegto AS "PNB Banka" maksātnespējas pieteikumu. Tiesa lēmumu paziņos 12.septembrī.

 

Anna Verbicka, AS “PNB Banka” valdes locekle: “Šodien tiesā galvenais strīdus priekšmets bija par PNB Bankas aktīvu novērtēšanu. FKTK savu maksātnespējas pieteikumu pamato ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) veikto uzraudzības novērtējumu, kas nav iesniegts tiesai. Banka savukārt iesniedza tiesā pierādījumus, kas pamato tās aktīvu vērtību un atspoguļošanu bilancē.  

 

Mēs ceram, ka tiesa ņems vērā visus argumentus, kādus šodien sniedza PNB Banka, un pieņems taisnīgu un tiesisku lēmumu.”

 

Atgādinām, ka AS “PNB Banka”  2019. gada 22. augustā iesniedza prasības pieteikumu Rīgas Administratīvajā rajona tiesā pret FKTK par tās pieņemto lēmumu apturēt Bankas darbību. Savā pieteikumā Banka norāda, ka FKTK lēmums nav pamatots un ir nesamērīgs. Nepastāvēja nekāda steidzama nepieciešamība ieviest aizliegumu veikt finanšu operācijas.