Uzsākts intensīvs PNB bankas aktīvu pārdošanas process

11/08/2020

Nepilna gada laikā pēc PNB bankas maksātnespējas lēmuma pieņemšanas, ir uzsākts intensīvs PNB bankas aktīvu pārdošanas process. Ir notikusi valsts fondēto pensiju 2. pensiju līmeņa ieguldījumu plānu pārvaldīšanas tiesību pārdošana Citadele bankas meitas uzņēmumam “CBL Asset Management”, kā arī sākta sadarbība ar nekustamo īpašumu darījumu kompāniju “Latio” un Konsultatīvo sabiedrību Conventus, lai panāktu, ka PNB bankai piederošie īpašumi tiktu pārdoti par iespējami augstāko cenu, lai atgūtu pēc iespējas vairāk līdzekļu kreditoru prasījumu segšanai.

 

“Viens no bankas sociāli jūtīgākajiem un līdz ar to būtiskākajiem aktīviem bija valsts fondēto pensiju 2. pensiju līmeņa ieguldījumu plāni, tāpēc esmu gandarīts, ka mums ir izdevies vairāksolīšanas rezultātā atrast labāko cenas piedāvājumu un nodot to pārvaldīšanā Citadeles bankas meitas uzņēmumam “CBL Asset Management”. Šī darījuma rezultātā banka ne tikai iegūs līdzekļus savu saistību izpildei maksātnespējas procesā, bet arī samazinās esošo aktīvu pārvaldīšanas izmaksas, tādējādi rodot iespēju vēl vairāk līdzekļu novirzīt kreditoru prasību segšanai,” stāsta PNB bankas maksātnespējas administrators Vigo Krastiņš.

 

“PNB Asset Management” ieguldījumu plānos bija 66 493 dalībnieki ar uzkrātiem aktīviem 110 miljonu apmērā, kuri tika pārvaldīti trīs pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos – PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “Daugava”, PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA” un PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “Gauja”. Šobrīd ir noslēgts līgums ar “CBL Asset Management” un uzsākts pensiju plānu pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas process. Par plānu pārvaldījumu pārņemšanu ir informēta Finanšu un kapitālu tirgus komisija un Konkurences padome, un tas saskaņots arī ar arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas pabeigšana ir plānota līdz gada beigām.

 

“Otrs no lielākajiem PNB aktīvu pārdošanas procesiem ir bankas nekustamo īpašumu portfelī ietilpstošo nekustamo īpašumu pārdošana. Parasti uzņēmumu maksatnespējas gadījumos nekustamo īpašumu pārdošana notiek steigā un par piespiedu pārdošanas cenām, tātad zemākām nekā vidēji tirgus cenām, taču esam atraduši sadarbības modeli ar nekustamo īpašumu kompāniju “Latio”, lai panāktu, ka pircējiem pirms tam ir iespēja visus īpašumus apskatīt klātienē, novērtēt to stāvokli, iepazīties ar saistītajiem dokumentiem un tad izteikt iespējami augstākās cenas piedāvājumu. Tādējādi atkal ir iespēja iegūt plašāku pircēju loku un bankas nekustamos īpašumus pārdot par augstākām cenām un atgūt pēc iespējas vairāk līdzekļu kreditoru prasījumu segšanai,” norāda V. Krastiņš.

 

Informācija par bankas nekustamo īpašumu piedāvājumu būs pieejama gan PNB bankas, gan Latio mājas lapās. Savukārt, bankas kustamā manta, pamatlīdzekļi un cits inventārs tiks pārdoti sadarbībā ar Konsultatīvo sabiedrību Conventus, izmantojot tās pārdošanas interneta vietni www.utrupe.lv. Arī tas veicinās labākās cenas iegūšanu par konkrētajiem kustamajiem īpašumiem.