Veidlapas

Norēķiņu kartes un parskatījumi

Līgums par norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu (Privātpersonām)

Parakstu paraugu kartiņa (Privātpersonām)

Klienta anketa (Privātpersonām)

Patiesā labuma guvēja kartiņa (Privātpersonām)

Klienta nodokļu rezidences deklarācija (Privātpersonām)

Klienta paziņojums par saimnieciskās darbības veikšanu (Privātpersonām)

Klienta paziņojums par politiski nozīmīgas personas statusu (Privātpersonām)

Līgums par norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu (Korporatīviem klientiem)

Parakstu paraugu kartiņa (Korporatīvajiem klientiem)

Klienta anketa (Korporatīviem klientiem)

Patiesā labuma guvēja kartiņa (Korporatīviem klientiem)

Klienta nodokļu rezidences deklarācija (Korporatīviem klientiem)

Informācija par klienta galvenajiem darījumu partneriem (Korporatīviem klientiem)

W-8BEN forma

W-8BEN-E forma

W-9 forma

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

Piekrišana personas datu apstrādei

Klienta patiesā labuma guvēja apliecinājums

 

Norēķinu kartes

Līgums par bankas pakalpojumu sniegšanu (Privātpersonām)

Līgums par bankas pakalpojumu sniegšanu (Juridiskām personām)

Līgums par norēķinu karšu izsniegšanu un lietošanu (Privātpersonām)

Vienošanās pie līguma (Privātpersonām)

Līgums par norēķinu karšu izsniegšanu un lietošanu (Korporatīviem klientiem)

Vienošanās pie līguma (Korporatīviem klientiem)

Līgums par piedalīšanos Priority Pass programmā

Vienošanās pie līguma (papildu kar. (Privātpersonām))

Vienošanās pie līguma (papildu kar. (Korporatīviem klientiem))

 

Komplekts „PNB Premium”

Līgums par komplekta „PNB Premium” noformēšanu (Privātpersonām)

1.Pielikums pie līguma par komplekta „PNB Premium” noformēšanu (Privātpersonām)

Veidlapa papildu kartēm

 

Attālinātā pieeja

Pieteikums attālinātājiem pakalpojumiemPieteikums pakalpojumam "PNB SMS-Banka"Iesniegums kopīgai Bankas automatizēto sistēmu un ierīces DigiPass lietošanaiIesniegums identifikācijas līdzekļu vai limita nomaiņaiPieteikums identifikācijas līdzekļu elektroniskā paraksta pilnvaru noteikšanai sistēmā Internetbanka/T-Banka Individuālās elektroniskās ierīces DIGIPASS pieņemšanas-nodošanas akts

 

Maržinālie darījumi

Pieteikums maržinālo kontu atvēršanaiKlienta anketaVienošanās par profesionāla statusa piešķiršanu klientamKlienta apliecinājumsIesniegums par profesionāla klienta statusa piešķiršanu/maiņuIesniegums par klienta statusa maiņuPiekrišana tiesīga darījumu partnera statusa piemerošanai

 

Brokeru pakalpojumi

Līgums par Brokeru pakalpojumu sniegšanuKlienta anketaKlienta ApliecinājumsPapildus līgums par elektroniskām tirdzniecības sistēmāmVienošanas par profesionāla statusa piešķiršanu klientamIesniegums par profesionāla klienta statusa piešķiršanu/maiņuIesniegums par klienta statusa maiņuPiekrišana tiesīga darījumu partnera statusa piemerošanaiFinanšu instrumentu operāciju rīkojumsW-8BEN forma

 

Dokumentārās operācijas

Iesniegums akreditīva atvēršanaiIesniegums garantijas izsniegšanaiDokumentu inkaso uzdevumsPieteikums darījuma konta atvēršanai