Veidlapas

Pārskats par tarifiem – PNB Bankas sagatavots pārskats par katram klientam piemērotām komisijām no klienta norēķinu konta vai karšu konta par ar maksājumu kontu tieši saistītiem pakalpojumiem. Pārskats tiek sagatavots pēc klienta pieprasījuma, klientam iesniedzot iesniegumu Bankas klientu apkalpošanas vietā vai nosūtot pieprasījumu Bankas internetbankā.

 

Iesniegums Pārskata par tarifiem saņemšanai