Veidlapas

Terminu saraksts – Latvijas bankās biežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts un to definīcijas. Šis saraksts publicēts, lai būtu iespējams vieglāk atpazīt pamatpakalpojumus dažādās bankās. Galvenie pamatpakalpojumi ir noteikti, kā valstij raksturīgākie ar maksājumu kontu saistītie pakalpojumi.

 

Tarifu informācijas dokuments

Tarifu informācijas dokuments (spēkā no 27.05.2019.)