Veidlapas

Tarifu informācijas dokuments – informācija par maksām, ko banka piemēro valstī noteiktajiem galvenajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājuma kontu.

 

Terminu saraksts