Veidlapas

Norēķinu pakalpojumi

Līgums par norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu (Privātpersonām)Parakstu paraugu kartiņa (Privātpersonām)Klienta anketa (Privātpersonām)Patiesā labuma guvēja kartiņa (Privātpersonām)Līgums par norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu (Korporatīviem klientiem)Parakstu paraugu kartiņa (Korporatīvajiem klientiem)Klienta anketa (Korporatīviem klientiem)Patiesā labuma guvēja kartiņa (Korporatīviem klientiem)Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

 

Norēķinu kartes

Līgums par norēķinu karšu izsniegšanu un lietošanu (Privātpersonām)Vienošanās par līguma par norēķinu karšu izsniegšanu un lietošanu (Privātpersonām)Līgums par norēķinu karšu izsniegšanu un lietošanu (Korporatīviem klientiem)Vienošanās par līguma par norēķinu karšu izsniegšanu un lietošanu (Korporatīviem klientiem)Līgums par nodrošinājumuPamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

 

Attālinātā pieeja

Pieteikums attālinātājiem pakalpojumiemPieteikums pakalpojumam "PNB SMS-Banka"Iesniegums kopīgai Bankas automatizēto sistēmu un ierīces DigiPass lietošanaiIesniegums identifikācijas līdzekļu vai limita nomaiņaiPieteikums identifikācijas līdzekļu elektroniskā paraksta pilnvaru noteikšanai sistēmā InternetBank/T-Banka

 

Automātiskie maksājumi

Pakalpojuma "Automātiskā rēķinu apmaksa" sniegšanas līgumsPakalpojuma "Regulārais maksājums" sniegšanas līgums

 

Maržinālie darījumi

Pieteikums maržinālo kontu atvēršanaiKlienta anketaVienošanās par profesionāla statusa piešķiršanu klientamKlienta apliecinājumsIesniegums par profesionāla klienta statusa piešķiršanu/maiņuIesniegums par klienta statusa maiņuPiekrišana tiesīga darījumu partnera statusa piemerošanai

 

Brokeru pakalpojumi

Līgums par Brokeru pakalpojumu sniegšanuKlienta anketaKlienta ApliecinājumsPapildus līgums par elektroniskām tirdzniecības sistēmāmVienošanas par profesionāla statusa piešķiršanu klientamIesniegums par profesionāla klienta statusa piešķiršanu/maiņuIesniegums par klienta statusa maiņuPiekrišana tiesīga darījumu partnera statusa piemerošanaiFinanšu instrumentu operāciju rīkojumsW-8BEN forma

 

Dokumentārās operācijas

Iesniegums akreditīva atvēršanaiIesniegums garantijas izsniegšanaiDokumentu inkaso uzdevumsPieteikums darījuma konta atvēršanai

 

Kreditēšana

Pieteikums VIVA kartes saņemšanaiPamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

 

Noguldījumi

Līgums par termiņnoguldījuma noformēšanu Termiņnoguldījuma (avansa depozīta) līgums