Par internetbanku

1.    Kas ir klienta kods (СIF)?
Tas ir klienta kods PNB Bankaā. Tas sākas ar burtu, kuram seko pieci cipari. Šis kods tiek piešķirts katram klientam. Klienta kodu jūs varat atrast Jūsu līgumā par konta atvēršanu.


2.    Kas ir InternetBanka  identifikācijas tabula?
Tā ir plastikāta kartīte ar unikālu ciparu kodu tabulu. To izmanto lietotāja identificēšanai un dokumenta parakstīšanai InternetBanka internetbankā.


3.    Kas ir identifikācijas tabulas parole?
Tā ir jebkura 6 līdz 20 simbolu gara parole, ko izdomājis lietotājs. Parole ir papildu drošības funkcija, lietojot identifikācijas tabulu.


4.    Kas ir DigiPass?
DigiPass ir individuāla elektroniskā ierīce, kas tiek izmantota lietotāja autorizācijai internetbankā un dokumenta elektroniskai parakstīšanai. DigiPass ierīce, izmantojot īpašu šifrēšanas algoritmu, ģenerē vienreizēju, unikālu kodu.


5.    Kas ir DigiPass parole?
Tā ir jebkura 6 līdz 20 simbolu gara parole, ko izdomājis lietotājs un kas ir papildu drošības funkcija, lietojot DigiPass GO3 kalkulatoru.


6.    Kur meklēt identifikācijas tabulas vai DigiPass sērijas numuru?
Identifikācijas tabulas sērijas numurs atrodas tabulas kreisajā apakšējā stūrī. DigiPass sērijas numurs atrodas ierīces aizmugurē.


7.    Ko darīt, ja esmu aizmirsis identifikācijas tabulas vai DigiPass paroli?
Ja esat aizmirsis paroli, lūdzu, vērsieties bankas Kontaktu centrā, zvanot  pa tālruni (+371) 67041100, un pēc klienta identificēšanas procedūras veikšanas jūs varēsiet izvēlēties jaunu paroli.


8.    Kā rīkoties, ja ir bloķēta mana identifikācijas tabula vai DigiPass?
Ja identifikācijas ierīce ir bloķēta, lūdzu, vērsieties bankas Kontaktu centrā, zvanot pa tālruni (+371) 67041100.


9.    Cik maksā InternetBanka internetbankas  pieslēgšana un lietošana?
Latvijas rezidentiem InternetBanka internetbankas pieslēgšana un apkalpošana ir bez maksas.


10.    Cik maksā naudas pārskaitījumi InternetBanka internetbankā?
Naudas pārskaitījumi PNB Bankas ietvaros ir bez maksas. Eiro vai citā valūtā veiktie maksājumi ir ievērojami lētāki, nekā veicot tos bankas filiālē personīgi. Informāciju par komisijas maksām meklējiet bankas Cenrādī .


11.    Kā mainīt darījumu limitu InternetBanka internetbankā?
Darījumu limitu internetbankā jūs varat mainīt, personīgi vēršoties jebkurā PNB Bankas klientu apkalpošanas centrā.


12.    Cik droša ir InternetBanka internetbankas lietošana?
InternetBanka tiek izmantoti vismodernākie informācijas aizsardzības līdzekļi:

  • Lietotāja autorizācijai internetbankā tiek izmantota unikāla identifikācijas tabula kopā ar lietotāja paroli, SMS-PIN, Google Authenticator vai DigiPass ierīce.
  • Kanālu, kas tiek lietots sakariem ar banku, aizsargā šifrēšana ar mūsdienīgiem protokola „SSL – AES 256 bit” algoritmiem.
  • SSL protokola izmantošana ļauj arī pārliecināties par to, ka klients darbojas tieši PNB Bankai piederošajā InternetBanka internetbankas sistēmā. Šim nolūkam ir jāatver lapas sertifikāts (uzklikšķiniet uz atslēgas attēla pārlūka apakšā) un jāpārliecinās, ka sertifikātā minēta InternetBanka sistēmas adrese: ib.pnbbanka.eu; ka sertifikātu AS „PNB Banka” ir izsniedzis uzņēmums „Thawte, Inc”.
  • Pastāvošā limitu un lietotāju pilnvaru ierobežošanas sistēma ļauj ierobežot lietotāja pārskaitījumu pieļaujamos apmērus un ierobežot lietotāja piekļuvi noteiktiem darījumiem vai kontiem.
  • Pēc pieciem neveiksmīgiem identificēšanās mēģinājumiem lietotāja piekļuve automātiski tiek bloķēta.
  • Lietotāja neaktīvās sesijas ilgums ir ierobežots. Tas nozīmē, ka, ja noteiktā laika posmā lietotājs neveic darbības InternetBanka, sistēma automātiski pārtrauc darbu. Darba atsākšanai ir nepieciešams autorizēties atkārtoti.
  • Nesankcionētas piekļuves novēršanai mēs izmantojam arī datortehnikas un programmatūras starptīklu aizsardzības līdzekļus (Firewalls).