Pieteikumi darījumu veikšanai

Pieteikums par tirgus cenu (Market Order)

Ja klients uztic brokerim veikt operāciju par tirgu cenu, tad biržā izliek Market Order. Šajā gadījumā pieteikums tiek izpildīts maksimāli ātri par labāko cenu, kāda ir tirgū pieteikuma iesniegšanas brīdī. Brokeris apstiprina pieteikuma izpildi jau pēc dažām sekundēm pēc tā iesniegšanas.

Ir svarīgi tas, ka biržu cenu pietiekami ātru izmaiņu gaitā pirkuma vai vērtspapīra pārdošanas cena var mazliet atšķirties no tās cenas, kāda bija pieteikuma iesniegšanas brīdī. Tāpēc pieteikums par tirgu cenu parasti tiek izmantots, kad klients vēlas maksimāli ātri darboties tirgū un turklāt būt pārliecināts par to, ka viņa rīkojumi tiks izpildīti.

 

Pieteikums par iepriekš noteiktu cenu (Limit Order)

Ja klients uztic brokerim veikt operāciju par fiksētu cenu, ko iepriekš noteicis pats klients, tad biržā izliek Limit Order. Tas nozīmē, ka pieteikumu var izpildīt tikai par norādīto cenu vai labāko cenu.

Limit Order priekšrocība ir tā, ka klients iepriekš zina sliktāko cenu, par kuru var izpildīt operāciju, kuru viņš vēlējies (pirkumu vai pārdošanu). Trūkums ir tas, ka iepriekš nav zināms, kad pieteikums tiks izpildīts un vai vispār tiks izpildīts. Tā izpildīšana ir atkarīga no tā, vai tirgus sasniegs klienta vēlamo cenu līmeni. PNB Banka pieņem Limit Order gan uz tekošajām dienu sesijām konkrētās biržās, gan uz ilgāku termiņu. Pēdējā gadījumā klientam ir precīzi jānorāda laiks un datums, līdz kuram pieteikums ir spēkā, vai jānorāda, ka pieteikums ir spēkā līdz brīdim, kamēr klients pats to atceļ (GTC – Good Till Canceled).

 

Īsā pārdošana (Sell Short)

Īsā pārdošana ir paredzēta likmju izdarīšanai par cenu pazeminājumu tirgū. Tirgus dalībnieks “iegādājas uz parāda” vērtspapīru no cita tirgus dalībnieka un pārdod to gaidās, ka attiecīgā vērtspapīra cena nokritīsies un ka pēc tam viņš varēs to atpirkt lētāk un atdot. Starpība veidos peļņu.

Lai veiktu īso pārdošanu, parasti ir nepieciešams apdrošinājuma depozīts iespējamu zaudējumu segumam gadījumā, ja vērtspapīra cena aug pretēji klienta gaidītajam. Tāpat arī ir nepieciešams, lai tirgū būtu dalībnieks, kas ir gatavs aizdot klientam vērtspapīru pēc brokera pieprasījuma. Tāpēc pirms īsās pozīcijas atvēršanas klientam ir ieteicams papildus saskaņot ar PNB BankaS brokeri attiecīgās operācijas norises nosacījumus.

Īsās pārdošanas papildu priekšrocība ir faktiski bezprocentu kredīts, kas piešķirams klientam. Tā kā apdrošinājuma depozīts, ko klients iemaksā darījuma norises laikā, ir vairākas reizes mazāks par īsajā pārdošanā iesaistīto vērtspapīru vērtību, klientam ir iespēja veikt darījumus uz pazeminājumu ar daudz lielāku summu, kāda faktiski ir viņa rīcībā.

 

Daudzējādi pieteikumi (Multiple Orders)

Klients, kas vēlas veikt vairākus darījumus ar vienu un to pašu vērtspapīru vienas tirdzniecības sesijas laikā, var iesniegt pieteikumu vienlaikus gan par pirkumu, gan par pārdošanu par iepriekš noteiktām cenām. Ar daudzējādu pieteikumu palīdzību klients var, piemēram, mēģināt nogaidīt viszemāko cenu (un iegūt vērtspapīru) tirdzniecības sesijas laikā un visaugstāko (lai pārdotu).

Pieejamu stratēģiju ir daudz, un, iesniedzot vairākus pieteikumus vienlaikus, klientam ir skaidri jānorāda katra pieteikuma darbības laiks, kā arī, ja nepieciešams, saistība starp pieteikumiem. Tā plaši izplatīti ir OCO (One Cancels Other) pieteikumi, kur viena pieteikuma no vairākiem izpildīšana izraisa pārējo pieteikumu atcelšanu.

Klientam ir arī iespēja regulēt pieteikuma iesniegšanas brīdi atkarībā no tirgus cenas vai iesniegtā pieteikuma robežās mainīt Limit Order fiksēto cenu tirgus procesā. Šim nolūkam pieteikumā ir nepieciešams norādīt uz tādu vēlmi vai sazināties ar PNB BankaS brokeri.