Finanšu tirgi

Viens no svarīgākajiem PNB Bankas darbības virzieniem ir kompleksa vērtspapīru operāciju apkalpošana.
Pierakstīties uz konsultāciju

Akcija

Tas ir vērtspapīrs, kas dot tiesības tās īpašniekam saņemt akciju sabiedrības (AS) peļņas daļu dividenžu veidā, piedalīties AS pārvaldīšanā, kā arī iegūt daļu AS īpašuma tās likvidācijas gadījumā. Ienākumus no ieguldījumiem akcijās veido kursa vērtības (cenas) izmaiņas un dividendes.

Piekļuve tirgiem

 • Krievijas tirgus (Maskavas birža)
 • ASV un Kanādas tirgus (NYSE, NASDAQ, AMEX, TSX)
 • Eiropas tirgi (XETRA, Euronext, LSE main, LSE IOB, Nasdaq)
 • Baltijas tirgus
 • Āzijas tirgus (Honkonga, Singapūra)


Iespējas

 • Īso pozīciju pieejamība (Short)
 • Darījumi ar pleca izmantošanu
 • Piedalīšanās IPO
 
 
 
 
 

Obligācija

Šis ir parāda vērtspapīrs, kas apliecina emitenta saistības nākotnē atdod investoram noteiktu naudas summu un  noteiktus procentus. Ienākumus no obligācijām veido periodiski izmaksājami procenti (kupons) un obligāciju cenas izmaiņas.

Piekļuve tirgiem

 • BRICS valstu obligācijas
 • ekonomiski attīstīto valstu obligācijas
 • eiroobligācijas
 • NVS valstu obligācijas (gan vietējā, gan citā valūtā)


Iespējas

 • Valsts, korporatīvas, municipālas 
 • Īstermiņa, vidēja termiņa, ilgtermiņa
 • Papildu finansējums
 • Piedalīšanās sākotnējā izvietošanā
 
 
 
 
 
 
 

Nākotnes līgums

Atvasinātais finanšu instruments biržā attiecībā uz bāzes aktīva pirkšanu/pārdošanu, kuru noslēdzot, puses vienojas tikai par cenas līmeni un piegādes termiņu. Peļņa no nākotnes līgumiem veidojas no nākotnes līgumu cenas izmaiņām. Parasti izmanto riska ierobežošanai un / vai spekulatīvai darbībai, kuras mērķis ir gūt peļņu.

Tirgu pieejamība

 • Amerikas tirgus (CBOT, CME, NYMEX u.c.) 
 • Eiropas tirgus (LIFFE, EUREX u.c.)
 • Krievijas tirgus (FORTS)

Nākotnes līgumu tirdzniecības iespējas attiecībā uz:

 • biržas indeksiem (S & P 500, NASDAQ u.c.)
 • valūtām (EUR, JPY, GBP, CHF)
 • procentu likmēm (dolāros, euro utt.)
 • akcijām
 • lauksaimniecības precēm (kvieši, sojas pupiņas u.c.)
 • zeltu un citiem metāliem(platīnu, sudrabu, varu)
 • naftu un citiem enerģijas avotiem (mazutu, dabasgāzi)
 • Kriptovalūtas (BTC, ETH)
 

Iespējas līgums

tas ir līgums, ar kuru tirgojas tirgū (biržā), kura viena puse (pircējs) iegūst tiesības, bet otra puse (pārdevējs) uzņemas saistības pārdot vai nopirkt konkrētu aktīvu (akcijas, preces utt.) par iepriekš noteiktu cenu nākotnē. Par iegūtajām tiesībām pircējs maksā pārdevējam “prēmiju”, kas veido aktīva cenas daļu. Peļņu no iespējas līgumiem veido iespējas līgumu cenas izmaiņas un/vai saņemtā prēmija.

Tirgu pieejamība

 • Amerikas tirgus
 • Eiropas tirgus


Iespējas līgumu tirdzniecības iespējas attiecībā uz:

 • akcijām
 • nākotnes līgumiem
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIP līmeņa apkalpošana

Operatīva ieguldījumu konta atvēršana.

Pilns atbalsts

Informācijas sniegšana par tirdzniecības norisi, notikumiem finanšu tirgos, tostarp korporatīvajām ziņām.

Tirdzniecība tiešsaistē 24/7

Ērtas elektroniskās platformas

Konkurētspējīgi un izdevīgi tarifi

Individuāls tarifu plāns.

Profesionāls bankas vērtējums

Instrumentu izvēle, atbilstoši klienta riska profilam

Profesionāli brokeri pieejami no plkst. 09-19 pēc Rīgas laika

No plkst. 09-19 pēc Rīgas laika.

Ieteicamā minimālā noguldījuma summa ieguldījumu konta atvēršanai - 10 000 USD vai ekvivalenta summa citā valūtā. 

 

Brokeru nodaļas speciālistiem ir pieejami analītiski raksti, tirgu apskati un citi ieguldītājiem aktuāli materiāli, kurus nodrošina mūsu kontrahenti un vadošās finanšu iestādes.