Maržinālā tirdzniecība

PNB Banka piedāvā saviem klientiem pirkuma un pārdošanas kursus visām brīvi konvertējamām valūtām pret ASV dolāriem, kā arī lielāko daļu krosskursu, ar kuriem notiek aktīva tirdzniecība pasaules starpbanku valūtas tirgū.
Darījumu veikšana ir iespējama gan izmantojot telefonu, gan arī tirdzniecības platformā.

 

 

Maržinālās tirdzniecības operācijas piemērs FOREX tirgū

 
Piemēram, 2004. gada 24. augustā 10:30 eiro kurss pret ASV dolāru bija 1,2150. Jūs prognozējāt eiro kursa pazemināšanos dienas garumā. Ar nodrošinājumu savā maržinālajā kontā, teiksim 10 000 USD apmērā, Jums ir iespēja noslēgt darījumu ar banku par summu 300 000 EUR. Pieņemsim, ka, saskaņā ar Jūsu eiro kursa krišanas prognozi, Jūs pārdevāt bankai 300 000 EUR 10:30 pēc kursa 1,2150 ar norēķinu datumu SPOT 26.08.2004.
 
Jūsu atvērtā pozīcija tagad ir:
-300,000 EUR +364,500 USD (summa eiro, kas pareizināta ar kursu 1,2150)
Jūsu prognoze šajā piemērā: eiro kursa krišana līdz 1.2110. Attiecīgi, Jūs varat sniegt bankai rīkojumu (orderi) nopirkt atpakaļ 300 000 eiro pēc kursa 1,2110 vai patstāvīgi izsekot kursa svārstības un pieņemt lēmumu par pirkšanu jebkurā citā brīdī.
 
12:40 eiro kurss kritās, saskaņā ar prognozēm līdz 1,2110, un Jūs nopirkāt no bankas atpakaļ 300 000 eiro.
+300,000 EUR -363,300 USD (summa eiro, kas pareizināta ar 1,2110)
Tādā veidā Jūs aizvērāt savu pozīciju, nopērkot atpakaļ eiro un samaksājot par to 363 300 dolāru.
 
Jūsu peļņa bija +364,500 USD – 363,300 USD = 1200 USD
Jūsu ķīlas summa 26.08.2004. ir 10,000$ +1200$ = 11,200$
Kursa izmaiņu grafiks EUR/USD 24/08/2004

 

forex_lv

 

Nelabvēlīgu valūtas kursa izmaiņu gadījumā, piemēram, ja eiro kurss nevis kristos, bet pieaugtu līdz 1,2170, un Jūs nolemtu aizvērt pozīciju tā kā Jūsu prognoze nav attaisnojusies, Jums nāktos nopirkt 300 000 eiro pēc kursa, kas ir augstāks nekā pozīcijas atvēršanas brīdī.

+300,000 EUR -365,100 USD (summa eiro, kas pareizināta ar 1,2170)

Starpība šajā gadījumā sastādītu +364,500 USD –365,100 USD = - 600 USD

 

Jūsu nodrošinājuma summa šajā gadījumā 26.08.2004. ir

10,000$ -600$ = 9,400$

Šie piemēri rāda, ka margin trading operācijas FOREX tirgū ļauj nopelnīt uz valūtas kursa svārstību rēķina, taču nevajadzētu aizmirst, ka kļūdainas prognozes gadījumā, Jūsu atvērtā pozīcija var nest zaudējumus. Jūs regulējat peļņas un zaudējumu lielumu, ko esat gatavi un vēlaties saņemt vai ciest, pieņemot lēmumus par pozīciju atvēršanu un aizvēršanu atbilstoši stāvoklim tirgū.

 

Ir svarīgi atcerēties, ka nelabvēlīgu kursa izmaiņu un ķīlas nepietiekamības gadījumos, Bankai ir tiesības slēgt zaudējumus nesošu valūtas pozīciju piespiedu kārtā /Stop Out/ (Vispārējie Darījumu Noteikumi, II. daļa, 9. nodaļa, p. 4.3.1).