Markets in Financial Instruments Directive

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) - Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par finanšu instrumentu tirgiem, kuras mērķis ir uzlabot un nodrošināt augstāku ieguldītāju aizsardzības līmeni. 

 

Pievērsiet uzmanību sekojošiem dokumentiem:

Finanšu instrumentu un ieguldījumu pakalpojumu apraksts

Finanšu instrumentu rīkojumu izpildes politika

Rīkojumu izpildes vietu un starpnieku saraksts

Interešu konfliktu novēršanas politika

Klientu klasifikācija

Ieguldītāju aizsardzības likums

Informatīvi piemēri komisiju aprēķiniem

 

Pamatinformācijas dokuments Forward darījumiem (Key information document)

EURRUB 6 mēnešiEURUSD 6 mēnesi

Pamatinformācijas dokuments Swap darījumiem (Key information document)

EURRUB 180 dienasEURUSD 180 dienas

 

Pamatinformācijas dokuments Sarežģīto biržā tirgoto fondu darījumiem (Key Information document)

Pamatinformācijas dokuments

 

 

 

Izpildes vietu kvalitātes novērtējums, pārskats par 2018

Akcijas un depozitārie sertifikāti

Aprakstošā informācija Statistiskā informācija: Partneri Statistiskā informācija: Partneri (csv) Statistiskā informācija: Izpildes vietas Statistiskā informācija: Izpildes vietas (csv)

 

Obligācijas

Aprakstošā informācija Statistiskā informācija: Privātie klienti Statistiskā informācija: Privātie klienti (csv) Statistiskā informācija: Profesionālie klienti Statistiskā informācija: Profesionālie klienti (csv)

 

Biržā tirgoti produkti (ETF/ETN)

Aprakstošā informācija Statistiskā informācija

Statistiskā informācija (csv)

 

Biržā tirgoti atvasinātie produkti (Options, futures)

Aprakstošā informācija Statistiskā informācija: Iespēju līgumi Statistiskā informācija: Iespēju līgumi (csv) Statistiskā informācija: Nākotnes līgumi Statistiskā informācija: Nākotnes līgumi (csv)

 

Ārpus biržās tirgoti valūtu atvasinātie instrumenti (forward, swap)

Aprakstošā informācija Statistiskā informācija: Privātie klienti Statistiskā informācija: Privātie klienti (csv) Statistiskā informācija: Profesionālie klienti

Statistiskā informācija: Profesionālie klienti (csv)