REPO darījumu nosacījumi

Piedāvājam iegūt finansējumu, izmantojot REPO darījumus (valsts vai uzņēmumu obligācijas) emitentiem no:

  • Eiropas Savienības, izņemot Grieķiju, pēc pieprasījuma - Spānijas, Itālijas un Portugāles emitentiem;
  • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO), izņemot Čīli, Meksiku, Argentīnu un Turciju, pēc pieprasījuma - Spānijas, Itālijas un Portugāles emitentiem;
  • Krievijas, Kazahstānas, Azerbaidžānas, pēc pieprasījuma - no Baltkrievijas.

Emisijas un darījumu valūtas: EUR, USD.
Minimālais obligāciju emisijas apjoms: 50 milj. bāzes valūtā.

Valsts obligācijas Atlikušais obligāciju dzēšanas termiņš (gados)**
Reitings2 1-5 5-10 >10*
Haircut3 Margin Call4 Close Out5 Haircut Margin Call Close Out Haircut Margin Call Close Out
A- un augstāk 7% 5% 3% 8% 6% 4% 10% 7% 4%
no BBB- līdz BBB+ 15% 10% 7% 20% 15% 10% 25% 20% 15%
no BB- līdz BB+ 20% 15% 10% 25% 20% 15% 30% 25% 20%
B+/B 30% 25% 15% 35% 30% 25% 40% 35% 30%
B- 40% 30% 20% 45% 35% 30% 50% 40% 35%

* Beztermiņa vērtspapīri - pēc pieprasījuma.
** Vērtspapīri ar atlikušo dzēšanas termiņu vairāk nekā 20 gadi - pēc pieprasījuma.

Uzņēmumu obligācijas Atlikušais obligāciju dzēšanas termiņš (gados)**
Рейтинг2 1-5 5-10 >10*
Haircut3 Margin Call4 Close Out5 Haircut Margin Call Close Out Haircut Margin Call Close Out
A- и выше 10% 7% 5% 10% 7% 5% 15% 10% 7%
от BBB- до BBB+ 25% 20% 15% 25% 20% 15% 30% 25% 20%
от BB- до BB+ 30% 20% 15% 35% 25% 20% 35% 25% 20%
B+/B 40% 30% 20% 40% 30% 25% 45% 35% 30%
B- 45% 35% 30% 50% 40% 35% 55% 45% 40%

* Beztermiņa un subordinētie vērtspapīri - pēc pieprasījuma.
** Vērtspapīri ar atlikušo dzēšanas termiņu vairāk nekā 20 gadi (ieskaitot beztermiņa) – pēc pieprasījuma.
***Izņemot vērtspapīrus, kas ir iekļauti sankciju sarakstā.
Attiecībā uz obligācijām, kam ir piešķirts reitings, bet kas nav norādītas tabulā, vai obligācijām bez reitinga, likme tiek noteikta pēc vienošanās ar Banku.

1. Šeit norādītie dati ir indikatīvi un Bankai ir tiesības vienpersoniski mainīt finansēšanas nosacījumus jebkuram finanšu instrumentam, klientu par to informējot atsevišķā paziņojumā, kā arī atteikties noslēgt REPO darījumu, nepaskaidrojot iemeslus.
2. Atbilstoši “Standard & Poor’s” reitingiem vai citu reitinga aģentūru atbilstošiem reitingiem.
3. Marža vai starpība starp obligāciju patieso tirgus vērtību un aizdevuma summu, kuru sasniedzot klientam ir jāiemaksā papildu līdzekļi vai priekšlaicīgi jāslēdz REPO darījums.
4. Kritiskā robeža starp obligāciju tirgus vērtību un izsniegto aizdevuma summu.
5. Procentuālā attiecība starp obligāciju tirgus vērtību un izsniegto aizdevuma summu, kuru sasniedzot REPO darījums tiek pārtraukts.

 

Procentu likmes reversajiem REPO darījumiem

Reverso REPO darījumu procentu likmes ir atkarīgas no klienta ieguldīto līdzekļu kopējās summas un vērtspapīru reitinga.

Reitings Likmes ieguldījumiem līdz USD 100 000 Likmes ieguldījumiem no USD 100 000 līdz USD 500 000 Likmes ieguldījumiem virs USD 500 000
Obligācijas
A- un augstāk 1.50% + Libor 1.25% + Libor 1.00% + Libor
no BB- līdz A- 3.00% + Libor 2.75% + Libor 2.50% + Libor
No B- līdz ВВ- 3.50% + Libor 3.25% + Libor 3.00% + Libor
Akcijas
  6.00% + Libor 5.00% + Libor 4.00% + Libor

Lai saņemtu papildu informāciju, sazinieties ar AS “PNB Banka” Brokeru nodaļu pa telefonu +37167011561 vai elektronisko pastu broker@pnbbanka.eu.