Par starptautisko maksājumu noformēšanu uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE)

Informējam , ka no 2018 gada Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) Centrālā Banka ieviesa obligātas prasības "Maksājuma mērķa koda" norādīšanai paskaitījuma uzdevumos par labu AAE bankām neatkarīgi no pārskaitījuma valūtas.

 

"Maksājuma mērķa kods" jānorāda pārskaitījuma uzdevuma laukā "Informācija saņēmējam", pamatojoties uz maksājuma mērķi, pēc šāda parauga:

 

1. Maksājuma mērķa kods;

2. maksājuma mērķis, līguma numurs un datums;

3. papildu informācija.

 

Piemērs (piemērā norādītie iestāžu nosaukumi un ciparu kombinācijas rekvizītos ir izdomātas):

 

/GDI/ Payment for Hawaii shoes by Contract CLB16S-SHO01 dd 10.03.2019, invoice PR190018 dd 11.03.2019.

 

kur
/GDI/ – Maksājuma mērķa kods*
Pmnt for Hawaii shoes – Maksājuma mērķis
by Contract CLB16S-SHO01 dd 10.03.2019 – līguma numurs un datums
PR190018 dd 11.03.2019 – rēķina numurs un datums

 

* "Maksājuma mērķa kodu" sarakstu Jūs varat atrast šeit. Vēršam Jūsu uzmanību, ka "Maksājuma mērķa kodi" var mainīties pēc AAE Centrālās Bankas rīkojuma.