Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas

Sākot ar 2016. gada 1. jūliju netiek izsniegtas VISA sistēmas kartes.

 

Pakalpojumu veids Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Platinum
1. Maksa par kartes/papildu kartes lietošanu gadā 50 EUR 80 EUR 150 EUR 300 EUR
2. Kartes konta ar neaktīvo karti apkalpošana* 10 EUR
3. Maksa par pirkumiem
- Latvijā un ārzemēs 0.5% 0.5% bezmaksas bezmaksas
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) 1% no darījuma (min. 2 EUR)
4. Maksa par skaidras naudas izņemšanu:
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti 2.5% (min. 5 EUR)
- PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti 2.5% (min. 5 EUR)
- bankomātos, t.sk. PNB Bankas bankomātos, un citu banku POS-terminālos 2.5% (min. 5 EUR)
5. Maksājums no kartes konta Saskaņā ar maksājumu tarifiem
6. Komisijas maksa par automātisku kartes konta papildināšanu (mēnesī) 10 EUR
7. Maksa par dalību Priority Pass programmā - bezmaksas
8. Maksa par Priority Pass kartes ārpuskārtas apmaiņu - 25 EUR
9. Maksa par vienu vizīti vienam cilvēkam Priority Pass Lounge (atpūtas zonā) lidostā - 27 USD
10. Komisijas maksa par bilances pieprasījumu bankomātos 0,40 EUR
11. Valūtas konvertācijas uzcenojums ** 2,5%

* maksa tiek ieturēta gadījumā, ja kartes derīguma termiņš ir beidzies, kā arī ja nav samaksāta gada/mēneša maksa par kartes lietošanu kartes nozaudēšanas, nozagšanas, bojāšanas gadījumā vai tās darbība ir apturēta citu iemeslu dēļ, un klientam nav izsniegta jauna norēķinu karte.

** Valūtas konvertācijas uzcēnojums tiek piemērots darījumiem ar karti gadījumos, ja darījuma valūta atšķiras no kartes konta valūtas, no kura tiek norākstīti līdzekļi.

1Naudas summas virs USD 15 000 vai EUR 10 000 vai tā ekvivalents citās valūtās (izņemot USD) jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst. 15:00 jebkurā Bankas klientu apkalpošanas centrā vai izmantojot Kontaktu centru vai internetbanku InternetBanka.

 

Pakalpojumu veids Cirrus
1. Maksa par kartes/papildus kartes lietošanu gadā 20 EUR
2. Kartes konta ar neaktīvo karti apkalpošana* 10 EUR
3. Maksa par skaidras naudas izņemšanu:
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti
- EUR
līdz 1500 EUR mēnesī – bez maksas; virs 1500 EUR mēnesī – 0,2% no summas par katru transakciju (min. 3 EUR). Komisijas maksa tiek norakstīta nākamā mēneša sākumā par iepriekšējo mēnesi.
- USD 0,4% (min. 5 USD)
- PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti Saskaņā ar tarifiem Operācijas ar skaidru naudu
- bankomātos, t.sk. PNB Bankas bankomātos, un citu banku POS-terminālos 2% (min. 5 EUR)
4. Komisijas maksa par kartes ārpuskārtas apmaiņu 10 EUR
5. Komisijas maksa par automātisku kartes konta papildināšanu (mēnesī) 10 EUR
6. Komisijas maksa par bilances pieprasījumu bankomātos 0,40 EUR
7. Valūtas konvertācijas uzcenojums ** 2,5%

* maksa tiek ieturēta gadījumā, ja kartes derīguma termiņš ir beidzies, kā arī ja nav samaksāta gada/mēneša maksa par kartes lietošanu kartes nozaudēšanas, nozagšanas, bojāšanas gadījumā vai tās darbība ir apturēta citu iemeslu dēļ, un klientam nav izsniegta jauna norēķinu karte.

** Valūtas konvertācijas uzcēnojums tiek piemērots darījumiem ar karti gadījumos, ja darījuma valūta atšķiras no kartes konta valūtas, no kura tiek norākstīti līdzekļi.

1Naudas summas virs USD 15 000 vai EUR 10 000 vai tā ekvivalents citās valūtās (izņemot USD) jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst. 15:00 jebkurā Bankas klientu apkalpošanas centrā vai izmantojot Kontaktu centru vai internetbanku InternetBanka.

 

Pakalpojumu veids Maestro
1. Maksa par pamatkartes/papildkartes kartes lietošanu gadā 20 EUR
2. Kartes konta ar neaktīvo karti apkalpošana* 10 EUR mēnesī
3. Maksa par pirkumiem
- Latvijā un ārzemēs 0.5%
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) 1% no darījuma (min. 2 EUR)
4. Maksa par skaidras naudas izņemšanu:
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti 2% (min. 5 EUR)
- PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti 2% (min. 5 EUR)
- bankomātos, t.sk. PNB Bankas bankomātos, un citu banku POS-terminālos 2% (min. 5 EUR)
5. Maksājums no kartes konta Saskaņā ar maksājumu tarifiem
6. Komisijas maksa par kartes ārpuskārtas apmaiņu 10 EUR
7. Komisijas maksa par automātisku kartes konta papildināšanu (mēnesī) 10 EUR
8. Komisijas maksa par bilances pieprasījumu bankomātos 0,40 EUR
9. Valūtas konvertācijas uzcenojums ** 2,5%
10. Izmaksa no citu banku norēķinu kartēm (USD, EUR) 2%

* maksa tiek ieturēta gadījumā, ja kartes derīguma termiņš ir beidzies, kā arī ja nav samaksāta gada/mēneša maksa par kartes lietošanu kartes nozaudēšanas, nozagšanas, bojāšanas gadījumā vai tās darbība ir apturēta citu iemeslu dēļ, un klientam nav izsniegta jauna norēķinu karte.

** Valūtas konvertācijas uzcēnojums tiek piemērots darījumiem ar karti gadījumos, ja darījuma valūta atšķiras no kartes konta valūtas, no kura tiek norākstīti līdzekļi.

1Naudas summas virs USD 15 000 vai EUR 10 000 vai tā ekvivalents citās valūtās (izņemot USD) jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst. 15:00 jebkurā Bankas klientu apkalpošanas centrā vai izmantojot Kontaktu centru vai internetbanku InternetBanka.