Maksājumi eiro valūtā EEZ ietvaros

Komisijas veids: SHA
Saņēmēja kontam jābūt IBAN formātā
Saņēmēja bankām jābūt norādīts SWIFT/BIC kods. Pretējā gadījumā saņēmēja banka un starpniekbanka var ieturēt papildus komisijas.
Eiropas Ekonomikas zonas valstis: Islande, Norvēģija, Lihtenšteina un 28 ES valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

 

Pārveduma tips PNB Bankas komisijas
Standarta pārvedums (elektroniskā veidā) tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas (T+1) 10 EUR
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Steidzamais pārvedums (elektroniskā veidā) tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (T) 15 EUR
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 12:00 (Latvijas laiks)
Ekspress pārvedums (elektroniskā veidā) tiek veikts ārpuskārtas maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (T) 30 EUR
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 16:00 (Latvijas laiks)
Papīra veida pārveduma apstrādāšana 10 EUR
EUR pārskaitījumi uz citu banku Latvijā un EEZ ietvaros (ar iemaksu skaidrā naudā) 0.5% no summas (min 3 EUR)

 

Maksājumi eiro valūtā ārpus EEZ

Pārveduma veids Komisijas izdevumus sedz PNB Bankas komisija Iespējamā papildkomisija
Standarta pārvedums tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+1) Saņēmējs 20 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 25 EUR* Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Steidzamais pārvedums tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т) Saņēmējs 30 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 50 EUR* Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 12:00 (Latvijas laiks)
Ekspress pārvedums tiek veikts ārpuskārtas, maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т) Saņēmējs 50 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 70 EUR* Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 16:00 (Latvijas laiks)
Papīra veida pārveduma apstrādāšana 10 EUR  

* Iespējamas papildkomisijas pārvedumiem gadījumā, ja korespondentbankas komisijas sedz maksātājs

 

Papildus pakalpojumi

Pakalpojumu veids Komisija
1. Izejošā maksājuma atsaukšana, rekvizītu maiņa, izmeklēšana 50 EUR + faktiskas izmaksas
2. Ienākošā pārveduma atgriešana 30 EUR
3. Iekšbankas pārvedumu nestandarta izmeklēšana 30 EUR
4. Ienākošo maksājumu rekvizītu noskaidrošana (komisija no maksājuma summas tiks ņemta klienta konta līdzekļu ieskaitīšanas brīdī) 30 EUR
5. Komisija par maksājuma atbilstības riska pārbaudi 50 EUR