Sākot ar 2016. gada 1. jūliju netiek izsniegtas VISA sistēmas kartes.

Pakalpojumu veids Mastercard® Debit Mastercard® Standard Mastercard® Gold Mastercard® Platinum
1. Maksa par pamatkartes/papildkartes izsniegšanu 20 EUR 50 EUR 120 EUR 250 EUR
2. Maksa par pamatkartes/papildkartes kartes lietošanu gadā 20 EUR 50 EUR 120 EUR 250 EUR
3. Kartes konta ar neaktīvo karti apkalpošana* 10 EUR mēnesī
4. Maksa par pirkumiem
- Latvijā un ārzemēs 0.5% 0.5% bezmaksas bezmaksas
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) 1% no darījuma (min. 2 EUR)
5. Maksa par skaidras naudas izņemšanu:
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti 2% (min. 5 EUR)
- PNB Bankaā no kartes konta, neizmantojot karti 2% (min. 5 EUR)
- bankomātos, t.sk. PNB Bankas bankomātos, un citu banku POS-terminālos 2% (min. 5 EUR)
6. Maksājums no kartes konta Saskaņā ar maksājumu tarifiem
7. Komisijas maksa par kartes ārpuskārtas apmaiņu 10 EUR 20 EUR 50 EUR 100 EUR
8. Komisijas maksa par automātisku kartes konta papildināšanu (mēnesī) 10 EUR
9. Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu laikā) 30 EUR
10. Maksa par Priority Pass kartes ārpuskārtas apmaiņu - 25 EUR
11. Komisijas maksa par bilances pieprasījumu bankomātos 0,40 EUR
12. Valūtas konvertācijas uzcenojums ** 2,5%
13. Fast Track pakalpojums Starptautiskajā Lidostā «Rīga»2 - Iekļauts2

 

* maksa tiek ieturēta gadījumā, ja kartes derīguma termiņš ir beidzies, kā arī ja nav samaksāta gada/mēneša maksa par kartes lietošanu kartes nozaudēšanas, nozagšanas, bojāšanas gadījumā vai tās darbība ir apturēta citu iemeslu dēļ, un klientam nav izsniegta jauna norēķinu karte.

 

** Valūtas konvertācijas uzcenojums tiek piemērots darījumiem ar karti gadījumos, ja darījuma valūta atšķiras no kartes konta valūtas, no kura tiek norakstīti līdzekļi.

 

1Naudas summas virs USD 15 000 vai EUR 10 000 vai tā ekvivalents citās valūtās (izņemot USD) jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst. 15:00 jebkurā Bankas klientu apkalpošanas centrā vai izmantojot Kontaktu centru vai internetbanku InternetBanka.

 

2 Masterсard® Platinum turētājam - divi bezmaksas kuponi viena kalendārā mēneša laikā. Komisijas maksa par turpmākajiem pasūtītiem kuponiem (kalendāra mēneša laikā) – 8.50 EUR. Aprēķinātā komisijas maksa par iepriekšējā mēnesī pasūtītiem kuponiem tiek iekasēta piecu darbadienu laikā pēc pārskata mēneša. Kupona derīguma termiņš – viens gads kopš iegādes datuma.