Komplekts „PNB Premium”

Pakalpojuma veids Tarifs
1. Komplekta „PNB Premium” noformēšana
Pamatkartes Mastercard® Platinum izsniegšana (iekļauts: Priority Pass) 400.00 EUR1
Papildus Mastercard® Platinum kartes izsniegšana (iekļauts: Priority Pass)
Papildus kartes Mastercard® Standard izsniegšana
Papildus kartes Mastercard® Debit (līdz 2 kartēm) izsniegšana
InternetBanka pieslēgšana un identifikācijas rīka DigiPass 270 izsniegšana
SMS-bankas pieslēgšana un SMS saņemšana uz vienu tālruņa numuru (Mastercard® Platinum pamatkartes kontam)
Procenti par minimālā „PNB Premium” pamatkartes konta atlikuma uzturēšanu mēneša laikā EUR valūtā - 0,3 % (gadā)
2. Maksa par komplekta „PNB Premium” lietošanu mēnesī: 20.00 EUR2
 
1 Pārējie pakalpojuma tarifi, kas saistīti ar komplektā ietverto pakalpojumu nodrošināšanu, tiek piemēroti saskaņā ar standarta pakalpojuma tarifiem, kas noteikti konkrētam pakalpojumam.
2 Maksas par komplekta USD valūtā izsniegšanu un apkalpošanu tiek ieturētas EUR valūtā, piemērojot Bankas noteikto valūtas maiņas kursu, kas spēkā pakalpojuma maksas norakstīšanas dienā.