Regulārie maksājumi

Pakalpojuma maksa Tarifs
1. Maksa par Regulārā maksājuma pakalpojuma pieslēgšanu bezmaksas
2. Maksa par vienu iekšbankas Regulārā maksājuma veikšanu (eiro) 1 EUR + papildkomisija*
3. Maksa par vienu iekšbankas Regulārā maksājuma veikšanu (valūtā) 2 EUR + papildkomisija*
4. Maksa par vienu izejošā Regulārā maksājuma veikšanu (eiro) 2 EUR + papildkomisija*
5. Maksa par vienu izejošā Regulārā maksājuma veikšanu (valūtā) 4 EUR + papildkomisija*
6. Maksa par Regulārā maksājuma pakalpojuma atslēgšanu bezmaksas

 

* Saskaņā ar esošajiem bankas tarifiem par pārvedumiem elektroniskā veidā

 

Ikmēneša limiti Regulārajam maksājumam Limits
1. Privātpersonām (kopā mēnesī) 4 000 EUR
2. Korporatīviem klientiem (kopā mēnesī) 40 000 EUR