Starptautiskie maksājumi

 

Pārvedumi USD

Pārveduma veids Komisijas izdevumus sedz PNB Banka komisija Iespējamā papildkomisija
Parastais pārvedums tiek veikts otrajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+2) Saņēmējs 20 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 25 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Standarta pārvedums tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+1) Saņēmējs 40 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 50 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Steidzamais pārvedums tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т) Saņēmējs 50 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 70 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 14:30 (Latvijas laiks)
Ekspress pārvedums* tiek veikts 2 stundu laikā maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т) Saņēmējs 80 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 100 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 15:30 (Latvijas laiks)
Papīra veida pārveduma apstrādāšana 10 EUR  

* lai izpildītu maksājuma rīkojumu pēc 15:30 ir nepieciešams veikt iepriekšējo saskaņošanu ar banku. Atteikuma gadījumā banka 1 stundas laikā no maksājuma rīkojuma saņemšanas brīža informē klientu par tā izpildi standarta kārtībā

 

Pārvedumi NVS valstu valūtā

Pārveduma veids PNB Banka komisija
Parastais pārvedums Krievijas rubļos un pārējo NVS valstu valūtās tiek veikts otrajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+2) 10 EUR
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (RUB), pārējās NVS valūtas līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Standarta pārvedums Krievijas rubļos un pārējo NVS valstu valūtās tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+1) 15 EUR
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (RUB), pārējās NVS valūtas līdz 12:00 (Latvijas laiks)
Steidzamais pārvedums (ja norēķinu kārtība atbilstošā valūtā paredz steidzamo pārvedumu)* tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т) ** 25 EUR
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 12:00 (RUB), pārējās NVS valūtas līdz 12:00 (Latvijas laiks)
Papīra veida pārveduma apstrādāšana 10 EUR

 

* Maksājuma uzdevums tiek uzskatīts par pieņemtu, ja no klientu norēķinu konta tiek norakstīti maksājuma uzdevumā norādītie naudas līdzekļi
** Pārvedumiem krievijas rubļos - ziemas laikā, līdz 11:00 pēc Latvijas laika

 

Pārvedumi citā valūtā

Pārveduma veids Komisijas izdevumus sedz PNB Banka komisija Iespējamā papildkomisija
Standarta pārvedums tiek veikts otrajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+2) Saņēmējs 35 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 40 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Steidzamais pārvedums (ja norēķinu kārtība atbilstošā valūtā paredz steidzamo pārvedumu)* tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+1) Saņēmējs 45 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 50 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 14:00 (Latvijas laiks)
Papīra veida pārveduma apstrādāšana 10 EUR  

* Maksājuma uzdevums tiek uzskatīts par pieņemtu, ja no klientu norēķinu konta tiek norakstīti maksājuma uzdevumā norādītie naudas līdzekļi
** Iespējamas papildkomisijas pārvedumiem gadījumā, ja korespondentbankas komisijas sedz maksātājs

 

Papildus pakalpojumi

Pakalpojumu veids Komisija
1. Izejošā maksājuma atsaukšana, rekvizītu maiņa, izmeklēšana 50 EUR + faktiskas izmaksas
2. Ienākošā pārveduma atgriešana 30 EUR
3. Iekšbankas pārvedumu nestandarta izmeklēšana 30 EUR
4. Ienākošo maksājumu rekvizītu noskaidrošana (komisija no maksājuma summas tiks ņemta klienta konta līdzekļu ieskaitīšanas brīdī) 30 EUR
5. Komisija par maksājuma atbilstības riska pārbaudi 50 EUR