Noguldījumu Garantiju fonds

Jūsu naudas noguldījumus PNB Bankā aizsargā valsts

 

Noguldītāju noguldījumu drošību garantē noguldījumu garantiju sistēma, kas izveidota saskaņā ar “Noguldījumu garantiju likumu”, kas nosaka arī garantētās atlīdzības summas apmēru, iespējas saņemt papildu garantēto atlīdzību, kā arī nosaka garantētās atlīdzības izmaksas termiņus.
  • Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs ir 100 000 EUR katram kredītiestādes noguldītājam. Garantētās atlīdzības izmaksa tiek veikta euro valūtā.
  • Garantētās atlīdzības izmaksa netiek veikta par “Noguldījumu garantiju likuma” 23. pantā minētajiem noguldījumiem.
  • Visi noguldītāja noguldījumi kredītiestādē tiek summēti, un kopsummai piemēro maksimālo garantētās atlīdzības apmēru – 100 000 EUR.
  • Papildus maksimālajai garantētajai atlīdzībai 100 000 EUR apmērā noguldītājam ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību līdz 200 000 EUR, ievērojot “Noguldījumu garantiju likuma” 4. pantā minētos noguldījumu veidus un nosacījumus. 
  • Ja kontā ir vairāk nekā 100 000 EUR, garantēto atlīdzību līdz 100 000 EUR var saņemt katrs noguldītājs atsevišķi ar nosacījumu, ka šis noguldītājs ir identificēts pirms noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas.
  • Noguldījuma nepieejamības gadījumā garantētās atlīdzības izmaksa tiek uzsākta 21. darba dienā. Taču pirms tiek pieņemts lēmums par garantētās atlīdzības izmaksu pilnā apmērā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija var lemt par daļēju garantētās atlīdzības izmaksu vienam noguldītājam ne mazāk kā 100 EUR apmērā, bet ne vairāk kā segtā noguldījuma apmērā.
  • Ar “Noguldījumu garantiju likuma” pilnu redakciju varat iepazīties tīmekļa vietnē: https://www.vestnesis.lv/ta/id/274737-noguldijumu-garantiju-likums
  • Bankai ir pienākums sniegt klientiem pamatinformāciju par noguldījumu garantijām. Klients šādu informāciju var pieprasīt bankas darbiniekam, vai arī apskatīt to bankas mājaslapā internetā. Apskatīt “Pamatinformāciju par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību” varat šeit