Cenrādis uzņēmumiem

Nerezidentiem uzņēmumiem

no valstīm, kas ietilpst Eiropas Ekonomikas zonā

Nerezidentiem uzņēmumiem

no valstīm, kas neietilpst Eiropas Ekonomikas zonā