Maksājumi Eiropas Ekonomikas zonā

Maksājumi Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) ir maksājumi uz Eiropas Ekonomikas zonas valstim ar sekojošiem nosacījumiem:

 

  • Valūta: EUR
  • Komisijas veids: SHA
  • Saņēmēja kontam jābūt IBAN formātā

Canrādis

Īpašie tarifi maksājumiem eiro valūtā EEZ ietvaros

Vienotā eiro maksājumu zona (Single Euro Payments Area) paredz iespēju visiem patērētājiem, uzņēmumiem un valsts iestādēm neatkarīgi no tā, kurā Eiropas valstī tie atrastos, veikt un saņemt eiro maksājumus gan starp valstīm, gan vienas valsts ietvaros, saskaņā ar vieniem un tiem pašiem galvenajiem nosacījumiem, tiesībām un pienākumiem.

Maksājuma rīkojumu noformēšanas laikā lūdzam pārliecināties, ka norādītie saņēmēja rekvizīti ir pareizi, pretējā gadījumā saņēmēja banka un starpniekbanka var ieturēt papildus komisijas.

 

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis

Islande, Norvēģija, Lihtenšteina un 28 Eiropas Savienības valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

 

Maksājumi eiro valūtā ārpus EEZ

PNB Banka piedāvā eiro maksājumu veikšanu visā pasaulē. Pateicoties plašam un efektīvam korespondentbanku tīklam, maksājumu automātiskai apstrādei un dalībai starptaustiskā sistēmā TARGET2, garantējam maksājuma uzdevumu precīzu un ātru izpildi.

 

TARGET 2 - sistēma TARGET (saīsinājums no Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System) ir reālā laika maksājumu sistēma, ko Eiropas Monetārās savienības ietilpstošās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu centrālās bankas kopā ar Eiropas Centrālo banku (ko apzīmē kā "Eirosistēma") izmanto, lai īstenotu kopīgu monetāro politiku un veicinātu eiro maksājumu sistēmas raitu darbību. ES bankas šo sistēmu izmanto finanšu tirgu norēķiniem, kā arī liela apjoma un steidzamiem klientu maksājumiem.