Par starptautisko maksājumu noformēšanu juaņu valūtā (CNY)

Saskaņā ar Ķīnas Tautas Republikas likumiem starptautiskie pārskaitījumi Ķīnas juaņu valūtā (CNY) var tikt veikti tikai starp juridiskām personām un tikai eksporta un importa operāciju ietvaros (samaksa par precēm un pakalpojumiem). Starptautiskie pārskaitījumi privātpersonām ir aizliegti.

 

Pārskaitījumu noformēšanai Ķīnas juaņu valūtā (CNY) kontinentālajā Ķīnā, iesakām pievērst uzmanību obligātām prasībām maksājuma rīkojuma noformēšanai, ka arī uzrādīt pilnu informāciju, nepieciešamu pārskaitījumu izpildei.

 

Prasības maksājuma rīkojuma noformēšanai:

 

Saņēmēja un nosūtītāja rekvizīti:

  1. 1. Nosūtītāja un saņēmēja konta numurs;
  2. 2. Nosūtītāja un saņēmēja pilns nosaukums (kā norādīts juridiskas personas reģistrācijas dokumentos);
  3. 3. Nosūtītāja un saņēmēja pilna adrese (ēkas numurs, iela, pilsēta, valsts, pasta indekss).
✓ Adreses vietā nedrīkst norādīt pasta abonenta kastītes numuru (PO box).

 

Saņēmējbankas rekvizīti:

  1. 1. Saņēmējbankas nosaukums, adrese un filiāles nosaukums;
  2. 2. Saņēmējbankas (saņēmējbankas filiāles) BIC kods;
  3. 3. Saņēmējbankas CNAPS-kods*.
*CNAPS (China National Advanced Payment System) kods – saņēmējbankas kods pārskaitījumiem Ķīnas juaņu valūtā kontinentālās Ķīnas teritorijā (ciparu kods, kas tiek izmantots saņēmējbankas identifikācijai starptautiskajos norēķinos; koda garums ir 12 zīmes, “CN” burti nav jāievada – šos simbolus sistēma ievada automātiski). СNAPS - kodu ir IEPRIEKŠ jāprecizē pie partnerbankas.

 

Informācija saņēmējam:

  1. 1. veicamā pārskaitījuma veida identifikācijas kods (turpmāk – Identifikācijas kods **);
  2. 2. operācijas veids;
  3. 3. līguma numurs un datums;
  4. 4. rēķina numurs un datums.

 

Piemērs (piemērā norādītie iestāžu nosaukumi un ciparu kombinācijas rekvizītos ir izdomātas):

Saņēmējbanka:
BANK OF CHINA GUANGDONG BRANCH
197 DONGFENG XI LU, GUANGZHOU 510180, GUANGDONG PROV, CHINA
SWIFT: BKCH CN BJ 400
CNAPS: 1045810030174

 

Saņēmējs:
Guangdong Kai Shoes Co., Ltd.
Guangdong province Dong city Kaifeng Town Industrial Zone
Konta numurs: 4807530123456789123

 

Informācija saņēmējam:
/GOD/ Pmnt for Hawaii shoes by Contract CLB16S-SHO01 dtd 10.05.2017, 70% final payment by invoice PR20171009008 dtd 10.09.2017.

kur
/GOD/ – Identifikācijas kods**
Pmnt for Hawaii shoes – operācijas veids
by Contract CLB16S-SHO01 dtd 10.05.2017 – līguma numurs un datums
70% final payment by invoice PR20171009008 dtd 10.09.2017 – rēķina numurs un datums

 

**Identifikācijas kods tiek noteikts, ņemot vērā maksājuma mērķi un operācijas veidu, un ir norādāms pirmais laukā “Informācija saņēmējam”:
Identifikācijas kods Pārskaitījuma mērķis Operācijas veids
/GOD/ Maksājums par precēm (goods trade) Samaksa par precēm, ieskaitot individuālo uzņēmēju operācijas, visu veidu iepirkumus, samaksa pēc dokumentārajiem akreditīviem, inkaso, avansa maksājumiem u.tml.
/STR/ Maksājums par pakalpojumiem (service trade) Samaksa par pakalpojumiem, ieskaitot individuālo uzņēmēju operācijas, visu veidu pakalpojumus (sakaru, transporta, būvniecības, uzstādīšanas, apdrošināšanas, finanšu, datoru, dzīvokļu un komunālos, informācijas, nomas, licencēšanas, reklāmas, revīzijas, rezervēšanas, sporta un izklaides, zinātniskās pētniecības, medicīnas, reģistrācijas un citus pakalpojumus)
/(P)RGOD/ Līdzekļu atmaksa par preču tirdzniecību /PRGOD/ nozīmē daļēju atmaksu
/RGOD/ nozīmē pilnu atmaksu
/(P)RSTR/ Līdzekļu atmaksa par pakalpojumu tirdzniecību /PRSTR/ nozīmē daļēju atmaksu
/RSTR/ nozīmē pilnu atmaksu

Ja identifikācijas kods nav norādīts, maksājumu Ķīnas juaņās nav iespējams izpildīt.