Overdrafts bez nodrošinājuma

Overdrafts ir ātrākais un vienkāršākais veids kā īstermiņā sabalansēt uzņēmuma naudas plūsmu un papildināt apgrozāmos līdzekļus. Tas ļaus palielināt uzņēmuma norēķinu kontā pieejamos naudas līdzekļus noteikta limita ietvaros ārkārtas darījumiem.

Overdafta limits tiek piešķirts, pamatojoties uz uzņēmuma finanšu stāvokļa analīzi un naudas apgrozījumu uzņēmuma norēķinu kontā. Par overdrafta nodrošinājumu kalpo naudas līdzekļu apgrozījums uzņēmuma norēķinu kontā.

 

Overdraftu var piešķirt:

 • klientiem, kas vismaz 6 mēnešus aktīvi un regulāri norēķiniem izmanto PNB Bankas norēķinu kontu
 • klientiem, kuriem nav nodokļa parādu rezidentvalsts budžetam
 • klientiem, kuriem pašu līdzekļu īpatsvars bilancē ir ne mazāks kā 20%
 • uzņēmumiem, kuriem likviditātes koeficients nav mazāks par 1
 • uzņēmumiem ar aktīvu saimniecisko darbību un pozitīvu kredītvēsturi.

Overdrafta nosacījumi:

 • Valūta – EUR (LR rezidentiem); EUR, USD (nerezidentiem)
  termiņš – no 6 līdz 12 mēnešiem
 • minimālais overdrafta limits – LR rezidentiem 3 000 EUR, nerezidentiem 10 000 EUR vai 15 000 USD
 • maksimālais overdrafta limits – LR rezidentiem 50 000 EUR, nerezidentiem 50 000 EUR vai 65 000 USD, bet ne
 • vairāk, kā 30% no klienta apgrozījuma norēķinu kontā mēneša laikā
 • procentu likme tiek noteikta katram klientam individuāli.

Overdrafta noformēšanai nepieciešams:

1

Aizpildīts „Pieteikums overdrafta saņemšanai juridiskām personām”

2

Juridiskie dokumenti:

 • reģistrācijas apliecība
 • uzņēmuma statūti
 • īpašnieku pases kopijas
3

Finanšu dokumenti:

 • VID izziņa par nodokļu nomaksu (ne vecāka par 1 mēnesi)
 • pēdējā gada finanšu atskaite ar VID atzīmi (ar atšifrējumu)
 • operatīvā bilance par tekošo periodu (ar atšifrējumu)
 • operatīvais peļņas vai zaudējumu aprēķins par tekošo periodu (ar atšifrējumu)
4

Citi dokumenti pēc bankas pieprasījuma.

Detalizētu informāciju par overdraftu un citiem kredītu produktiem var iegūt, sazinoties ar bankas speciālistiem pa tālruni: +371 67041100

Cenrādis

Dokumentu izskatīšana kredīta izsniegšanai Individuāli, min 50.00 EUR
Kredīta (tai skaitā overdrafta) noformēšana un izsniegšana vai līguma termiņa pagarināšana 1% no kredīta summas min 50.00 EUR

 

Pilns cenrādis uzņēmumiem