Rekvizīti kredītsaistību dzēšanai un komisiju maksājumiem

05/07/2021

Ar 2019.gada 15.augusta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu AS "PNB Banka" tika aizliegts sniegt finanšu pakalpojumus, aizliedzot debeta un kredīta operācijas klientu kontos jebkurā valūtā.

 

Taču augstāk norādītā lēmuma pieņemšana neietekmē esošo saistību dzēšanas kārtību, tādēļ, ja Jums ir saistības pret AS "PNB Banka", lūdzam turpināt veikt maksājumus saistību dzēšanai iepriekš noteiktajā kārtībā, veicot pārskaitījumus atbilstoši zemāk norādītajiem rekvizītiem:

 

 

Saņēmēja banka:
AS “Citadele Banka”
Reģ.nr. 40103303559
Republikas laukums 2A, Rīga LV-1010
SWIFT kods: PARXLV22

Maksājuma saņēmējs:
Maksātnespējīgā AS "PNB Banka"
Reģ.nr. 40003072918
E.Birznieka-Upīša 21,
Rīga, LV-1011

Saņēmēja konta numurs EUR pārskaitījumiem :

LV15PARX0000036181111 

 

 

 vai

 

Saņēmēja banka:
AS “Industra Bank”
Reģ.nr. 40003194988
Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1050
SWIFT kods: MULTLV2X

Maksājuma saņēmējs:
Maksātnespējīgā AS "PNB Banka"
Reģ.nr. 40003072918
E.Birznieka-Upīša 21,
Rīga, LV-1011

Saņēmēja konta numurs EUR pārskaitījumiem :

LV52MULT1010013691390

 

 

•Veicot pārskaitījumus, lūdzam maksājuma mērķī obligāti norādīt zemāk norādīto informāciju:
Ja saistības ir fiziskai personai: aizņēmēja vārds un uzvārds, personas kods (LR rezidents) vai dzimšanas datums (LR nerezidents), līguma numuru.
Ja saistības ir juridiskai personai: uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs, līguma numuru.

 

! Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka norādītais konts ir paredzēts tikai PNB Bankas pakalpojumu apmaksai (kredītsaistību dzēšanai un komisiju apmaksai).