Uzaicinājums par trešo personu mantas (finanšu instrumentu un ar finanšu instrumentu korporatīvo notikumu saistīto naudas līdzekļu) saņemšanu

01/09/2021