Neatkarīgā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas programmas (AML) audita secinājumi

06/07/2018

2018. gada 22. maijā Norvik Bankā tika pabeigts neatkarīgs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas programmas audits, ko veica starptautisku ekspertu grupa. Tā bija obligāta prasība 2017. gada 19. jūlijā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) noslēgtās vienošanās ietvaros.

Trīs mēnešu ilgā audita laikā eksperti izskatīja dokumentus, bankas politikas un procedūras, veica 22 intervijas ar darbiniekiem, kā arī veica dažādu scenāriju testēšanu un klientu lietu pārbaudi izlases kārtībā. Pārbaudē tika iekļauti tālāk minētie aspekti: a) 2016. gada aprīlī “Navigant Consulting, Inc.” veiktā neatkarīgā AML audita rekomendāciju izpilde (ievērojot likuma pa banku slepenību (Bank Secrecy Act) principus), b) 2016. gada septembrī veiktās FKTK pārbaudes (ievērojot Latvijas AML tiesību un normatīvos aktus) ieteikumu izpilde, c) bankas veiktie papildu uzlabojumi, īstenojot spēcīgu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML/CFT) programmu, un d) FKTK normatīvo noteikumu Nr. 219 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldības informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma normatīvie noteikumi” ievērošana. Audits aptvēra laikposmu no iepriekšējās FKTK AML audita līdz 2017. gada beigām.

Eksperti pārbaudīja “Navigant” un FKTK ieteikumu izpildi. Novērtējot Norvik Bankas veiktās korektīvās darbības, viņi katru novērojumu un ieteikumu vērtēja pēc šādiem rādītājiem: (i) īstenots, (ii) daļēji īstenots vai (iii) neīstenots. Novērtējot AML programmu un Norvik Bankas veiktos papildu uzlabojumus, eksperti izmantoja vietējos noteikumus, labāko starptautisko praksi un likuma pa banku slepenību (BSA) principus (vajadzības gadījumā). Pārbaudot pierādījumus, tika veiktas šādas darbības: (i) dokumentu pierādījumu pārbaude klātienē, (ii) virkne interviju ar Norvik Bankas vadību un darbiniekiem, (iii) speciālistu darba novērošanas sesijas un (iv) padziļināta AML programmas rezultātu pārbaude. AML programmas galveno rezultātu izlasē tika iekļauti šādi rādītāji: pazīsti savu klientu jeb Know Your Client lietas (tostarp LORO lietas), darījumu uzraudzības izmeklēšana, Neparastu darījumu lietas, mācību uzskaite un AML riska rādītāju aprēķināšana. Papildus tam eksperti veica sankciju testēšanu un darījumu uzraudzības scenāriju analīzi. Ar IT sistēmām saistītais darbs notika trīs daļās: 1. AML IT sistēmu funkcionalitātes novērtējums; 2. AML sistēmu testēšana; 3. Noteiktu IT pārvaldības kontroles pasākumu vērtēšana.

No 51 ieteikuma, kas iepriekš saņemts no “Navigant” un FKTK, 25 ir īstenoti pilnībā, 24 īstenoti daļēji un 2 nav īstenoti (no kuriem 1 bija attaisnojams, pamatojoties uz vietējās likumdošanas prasībām).

Papildus tam Norvik Banka saņēma 46 ieteikumus attiecībā uz bankas veiktajiem papildu uzlabojumiem un 12 ieteikumus attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā izmantoto IT sistēmu uzlabošanu.

Auditā izmantotā metodika katru ieteikumu vērtēja, izmantojot divas skalas – ietekmes novērtējumu un prioritātes novērtējumu – izmantojot vērtēšanas sistēmu no 1-4 (zems – augsts risks) un pēc tam apvienojot ar kopējo vērtējumu katram ieteikumam.

No saņemtajiem 103 ieteikumiem 46 tika klasificēti kā zema riska ieteikumi, 42 kā mērena riska un 15 – kā augsta riska ieteikumi. Reaģējot uz tiem, Norvik Banka ir apstiprinājusi 80 punktu korektīvo darbību izpildes plānu, kas paredz daudzveidīgo ieteikumu īstenošanu ne vēlāk kā līdz 2018. gada beigām (atkarībā no noteiktās prioritātes).

Komentējot ziņojumu, Norvik Bankas valdes priekšsēdētājs Olivers Bramvels (Oliver Bramwell) atzīmē, ka: “Norvik Bankai nebija pārsteigums analīzes padziļinātais raksturs, un, ņemot vērā pašreizējo tirgus spiedienu saistībā ar AML, bija sagaidāmi daudzi ieteikumi. Runājot par 80 punktu korektīvo darbību plānu, esmu pilnīgi pārliecināts ka tie ir izpildāmi, pamatojoties uz bankā esošajiem resursiem, un tam nevajadzētu redzami ietekmēt mūsu klientus. Jau iepriekš tika plānots, ka 2018. gadā tiks veikti papildu ieguldījumi sistēmu uzlabošanai, mācībām un personāla izglītošanai, un tie tiek īstenoti. Vienmēr pastāv veids, kā strādāt gudrāk, ātrāk un optimālāk, un tā ir mūsu pastāvīgā nostāja arī attiecībā uz AML”, piebilda Olivers Bramvels.