Par izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas stājas spēkā š.g. 1.janvārī.

08/01/2018

Vēlamies jūs informēt, ka no 2018. gada 1. janvāra ir stājušās spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, daļa no kurām skar privātpersonas un uzņēmumus:

  • tiek paaugstināta nodokļa likme par ienākumiem no kapitāla pieauguma. Tādējādi, ja veicat uzkrājumu depozītā, nopelnīto procentu izmaksas brīdī no šīs summas automātiski tiks ieturēts nodoklis – līdzšinējo 10% vietā tiks ieturēti 20%. Par šī nodokļa nomaksu klientam nav jāsatraucas, jo nepieciešamos maksājumus klienta vietā veic Norvik Banka;
  • no 10% uz 20%tiek paaugstināts nodoklis par ienākumiem no kapitāla, t.sk. nodoklis par dividenžu ienākumiem un nodoklis par ienākumiem no uzkrājošās apdrošināšanas;
  • no 15% uz 20% tiek paaugstināts nodoklis par ienākumu no kapitāla pieauguma – konkrētāk - par ienākumiem no aktīvu pārdošanas (t.sk. nekustamā īpašuma, akcijām, kapitāla daļām, pajām, ieguldījumu fondu daļām, parāda instrumentiem, zelta un dārgmetāliem, kā arī citiem instrumentiem). Par šī nodokļa aprēķināšanu un samaksu ir atbildīgs pats ienākuma saņēmējs.

Ar 2018. gada 1. janvāri stājas spēkā izmaiņas arī likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas var ietekmēt jūsu uzkrājumus:

  • mainās iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksas likme – no 23% uz 20%. Līdz ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšanos arī atmaksājamā summa 2018. gadā varētu būt mazāka, piemēram, ja gada laikā iemaksa uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā ir 1200 EUR, tad atmaksājamā summa 2017. gadā ir 276 EUR, bet 2018. gadā tie būs 240 EUR;
  • maksimālais iemaksu limits 10% apmērā no gada bruto algas tiek piemērots pensiju 3. līmenim un uzkrājošajai apdrošināšanai kopā (iepriekš 10% limits tika piemērots katram risinājumam atsevišķi), kā arī ieviests summārais limits 4000 EUR. Piemēram, ja bruto alga gada laikā būs 12 000 EUR (1000 EUR mēnesī), pie kopējās iemaksas 1200 EUR gadā, Jums būs iespēja saņemt atmaksu 240 EUR apmērā.

Ar cieņu,
Norvik Banka