AS “PNB Banka” piedalījās izdevniecības “Komersant” konferencē Maskavā

22/03/2019

Maskavā norisinājās ikgadējā konference “Uzņēmumu apvienošanās un iegādes (A&I) tiesiskie aspekti: paraugprakse”, kuru ar AS “PNB Banka” atbalstu organizēja izdevniecība "Komersant”. Pasākums pulcēja A&I tirgus profesionāļus, banku sektora pārstāvjus, finanšu un juridisko jautājumu speciālistus, lielu uzņēmumu vadītājus.

 

Uzstājoties konferencē, AS “PNB Banka” Valdes loceklis Dmitrijs Kalmikovs informēja delegātus par Eiropas banku prasībām pret darījumiem, kas tiek veikti A&I ietvaros. Kalmikova kungs piezīmēja, ka pēdējo gadu laikā banku loma ir mainījusies, ir ievērojami paplašinājušās finanšu institūciju funkcijas kontroles un uzraudzības jomā. Piemēram, bankām ir stingri jāseko līdzi sankciju likumdošanas izpildei, jāņem vērā darījuma dalībnieku valstu tiesību un likumu normas, jāievēro Eiropas Savienības direktīvas.

 

No Kalmikova kunga teiktā izriet, ka bankas pieredzes un zināšanu piesaiste ir īpaši svarīga, veicot sarežģītus darījumus, kad ir nepieciešams detalizēti izpētīt darījumu struktūru, analizēt un novērtēt riskus. Pie šādiem darījumiem pieskaita sarežģīti strukturētu un problemātisku aktīvu pirkšanu, uzņēmējdarbības akciju un nekustamā īpašuma pārdošanu, kā arī, protams, uzņēmumu apvienošanās un iegādes darījumus. Turklāt Kalmikova kungs uzsvēra, ka banka ir jāpiesaista pēc iespējas agrīnākā strukturēšanas posmā.

 

“Bankas galvenais uzdevums ir darījumu veikšana, balstoties uz darījuma padziļināto analīzi, ņemot vērā klienta individuālos nosacījumus un vajadzības, risku samazināšana visiem darījuma dalībniekiem”, uzsvēra Dmitrijs Kalmikovs.

 

Noslēdzot prezentāciju, Kalmikova kungs informēja, ka AS “PNB Banka” ir sastādījusi prioritāšu sarakstu, kam tiek pievērsta uzmanība, apspriežot šādus darījumus. Lai gan biznesā, galvenokārt, ir svarīgs darījuma veikšanas ātrums, bankai būtiskākais ir pasargāt klientu no riskiem.