Seminārā "Kā strādā banku kontrole?" tika apspriesta automātiskā finanšu informācijas apmaiņa (CRS) un banku atbilstības ievērošana

24/04/2019

Vairāk nekā 40 delegāti piedalījās juridiskās firmas "Cliff" seminārā "Kā strādā banku kontrole?", kas notika Maskavā. AS "PNB Banka" atbalstīja šo pasākumu.

 

Galvenā uzmanība tika pievērsta Krievijas un ārzemju banku atbilstības jautājumiem. Dalībnieki aplūkoja arī aktuālo tēmu par automātisko finanšu informācijas apmaiņu (CRS) un Krievijas rezidentu kontu kontroli ārpus valsts robežām.

 

Galvenie semināra referenti bija uzņēmuma "Cliff" eksperti, kuru pieredzes portfelī ir desmitiem veiksmīgi pabeigtu projektu.

 

Konferencē piedalījās arī AS "PNB Banka" Maskavas aģentu pārstāvji Iļja Rivkins un Elena Prozorova. Viņi informēja delegātus par to, kādas ir Latvijas banku prasības, atverot kontus starptautiskajiem klientiem, tika iztirzātas arī tādas tēmas kā CRS un banku lomu lielu darījumu profesionālā novērtēšanā.

 

"Šobrīd tirgū joprojām ir izplatīts viedoklis, ka Latvijas bankas neatver kontus starptautiskajiem klientiem. Tomēr tā nav taisnība", saka Iļja Rivkins. "Piemēram, AS "PNB Banka" turpina sadarboties ar citu valstu klientiem. Galvenais ir klienta atbilstība Latvijas un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem".

 

Saskaņā ar Rivkina kunga teikto pirms konta atvēršanas AS "PNB Banka" padziļināti analizē klientu.

 

"Atverot kontu, bankas izskata juridiskos dokumentus atbilstoši klienta jurisdikcijai, analizē obligātos vai auditētos pārskatus, pieprasa informāciju par biroju un darbinieku esamību. Finanšu un saimnieciskās darbības analīzes ietvaros bankas var lūgt iesniegt informāciju par kontrahentiem un saitēm ar ārzonu uzņēmējdarbību. Turklāt tiek sīki izpētīti līdzekļu izcelsmes avoti un patiesā labuma guvēju nodokļu mītnes valstis. Tiek arī pārbaudīts vai klienti nav iekļauti sankciju sarakstos un saistīti ar politiski nozīmīgām personām", atzīmēja Iļja Rivkins.

 

Viens no pieprasītiem AS "PNB Banka" pakalpojumiem ir klientu konsultēšana par sarežģītiem darījumiem.

 

"Parasti tie ir sarežģīti strukturētu un problemātisku aktīvu un uzņēmuma akciju pārdošanas darījumi, A&I darījumi, kā arī dārga nekustamā īpašuma pārdošanas darījumi. Šādās situācijās bankas galvenais uzdevums ir izpildīt darījumu, ņemot vērā darījuma padziļināto izpēti un klienta individuālos nosacījumus un vajadzības. Turklāt bankas iesaistīšanās ļauj samazināt visu darījuma dalībnieku risku", uzsvēra Iļja Rivkins.

 

Pēc viņa domām ir svarīgi piesaistīt bankas profesionālas analīzes sagatavošanai pēc iespējas ātrāk. "Bieži vien notiek tā, ka darījuma dalībnieki ir izveidojuši tādu darījuma struktūru, kuru bankas beigu beigās atsakās izpildīt. Un viss ir jāsāk no sākuma. Līdz ar to iesakām uzreiz vērsties bankā, kas sagatavos darījuma dalībnieku detalizētu "Zini savu klientu" (KYC) analīzi, izpētīs darījuma būtību (apliecinās tā vērtību un ekonomisko pamatojumu) un piedāvās visizdevīgākos bankas produktus (darījuma kontus, akreditīvus, u.c.)".