Informācija klientiem, kuriem ir saistības PNB Bankā (piem. kredītsaistības, komisijas u.c.)

20/08/2019

Ar 2019.gada 15.augusta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu AS "PNB Banka" tika aizliegts sniegt finanšu pakalpojumus, aizliedzot debeta un kredīta operācijas klientu kontos jebkurā valūtā.

 

Taču augstāk norādītā lēmuma pieņemšana neietekmē esošo saistību dzēšanas kārtību, tādēļ, ja Jums ir saistības pret AS "PNB Banka", lūdzam turpināt veikt maksājumus saistību dzēšanai iepriekš noteiktajā kārtībā, veicot pārskaitījumus atbilstoši zemāk norādītajiem rekvizītiem:

 

Saņēmēja banka:
AS "PrivatBank"
Reģ.nr. 50003086271
Muitas iela 1, Rīga, LV-1134
SWIFT kods: PRTTLV22

Maksājuma saņēmējs:
Maksātnespējīgā AS "PNB Banka"
Reģ.nr. 40003072918
Elizabetes iela 15-2
Rīga, LV-1010

 

• Saņēmēja konta numurs EUR pārskaitījumiem :
 LV26PRTT0160000003400

•Veicot pārskaitījumus, lūdzam maksājuma mērķī obligāti norādīt vismaz zemāk norādīto informāciju:
Ja saistības ir fiziskai personai: aizņēmēja vārds un uzvārds, personas kods (LR rezidents) vai dzimšanas datums (LR nerezidents), līguma numuru.
Ja saistības ir juridiskai personai: uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs, līguma numuru.

 

Vienlaikus vēršam Jūsu uzmanību tam, ka sākot no 2019.gada 15.augusta ir apturēta visu spēkā esošajos aizdevuma līgumos noteikto soda naudu un nokavējuma procentu uzskaite par nedzēstajām saistībām, kurām ir iestājies izpildes termiņš.

 

Soda naudu un nokavējuma procentu aprēķināšana un uzskaite tiks atjaunota sākot ar 2019.gada 02.septembri.

 

Lūdzam līdz 2019.gada 01.septembrim (ieskaitot) veikt visu tekošo saistību apmaksu, kuru apmaksas termiņš jau ir iestājies vai iestāsies līdz 02.09.2019, veicot pārskaitījumu ievērojot šajā paziņojumā norādītos rekvizītu.

 

! Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka norādītais konts ir paredzēts tikai PNB Bankas pakalpojumu apmaksai (kredītsaistību dzēšanai, komisiju apmaksai, maksai par seifiem, konta izrakstiem, izziņām u.c.).