Eiropas Centrālā banka uzraudzīs AS “PNB Banka”

12/03/2019

AS PNB Banka ziņo, ka, ņemot vērā prasību, kuru AS PNB Banka ir iesniegusi pret Latvijas valsti Ieguldījumu strīdu izšķiršanas starptautiskajā centrā (ICSID), Eiropas Centrālā banka (ECB) ir atsaukusies Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) lūgumam uzņemties tiešu AS PNB Banka uzraudzību. AS PNB Banka prasība pret Latviju ir saistīta ar netaisnīgu un nevienlīdzīgu regulatora attieksmi un apgalvojumiem par Latvijas regulatīvā aparāta augstākā līmeņa amatpersonu korupciju un neatbilstošu piespiedu pasākumu īstenošanu.

 

AS PNB Banka Valdes priekšsēdētājs Olivers Bramvels:

 

"AS "PNB Banka" bilance un vieta, kur ierindojamies starp vairāk nekā 100 "nozīmīgajām” bankām, kuras uzrauga ECB, parāda, ka mēs neiederamies šajā sarakstā, un ka ECB ir pieņēmusi nestandarta lēmumu. Pieņemtais lēmums ir balstīts uz juridisku strīdu starp AS "PNB Banka", Latvijas valsti un tās regulatīvo aparātu, nevis uz uzraudzības jautājumiem. Ļoti ceram, ka, pārejot ECB tiešā uzraudzībā, AS "PNB Banka" tiks piemēroti augstākie uzraudzības standarti un taisnīga attieksme, ko neesam piedzīvojuši Latvijas regulējuma ietvaros.

 

Latvijas FKTK uzsver, ka regulējumā vēlas izvairīties no jebkādiem pārpratumiem un iespējamiem pārmetumiem. AS "PNB Banka" cīņa tiesas zālēs ir bijusi pret netaisnu, nevienlīdzīgu un nelikumīgu attieksmi, tāpēc ceram, ka "jaunas lapas pāršķiršana" palīdzēs mazināt šīs problēmas. Vēlamies, lai ECB apliecina, ka Ilmārs Rimšēvičs – "Latvijas Banka" prezidents, kas pagājušajā gadā tika arestēts saistībā ar apsūdzībām korupcijā, tiks izslēgts no regulatīvu lēmumu par AS "PNB Banka", pieņemšanas.

 

Arvien ceram, ka AS “PNB Banka” netiks sodīta par Latvijas amatpersonu pagātnes grēkiem.

 

Ilgtermiņā uzticamību Latvijas FKTK un Vienotajam uzraudzības mehānismam (kurā ietilpst FKTK) var atjaunot, veicot pilnu ECB izmeklēšanu un saucot pie atbildības visus, kas ir tikuši iejaukti pārkāpumos. Iepriekš ECB ir ignorējusi mūsu centienus ziņot par pārkāpumiem, tomēr ceram, ka tagad izmeklēšana tiks sākta."

 

Eiropas Savienības Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros trīs Latvijas komercbankas - "Swedbank", "SEB banka" un AS "PNB Banka" turpmāk tieši uzraudzīs ECB.

 

FKTK sagatavotā informācija:

http://www.fktk.lv/en/media-room/press-releases/7483-ecb-will-take-over-direct-supervision-of-as-pnb-banka-in-latvia.html

http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/pazinojumi-masu-informacijas-l/2019/7482-latvijas-as-pnb-banka-turpmak-uzraudzis-eiropas-centrala-banka.html