Informācija klientiem par līgumu par seifa nomu izbeigšanu Elizabetes ielā 15, Rīgā

11/02/2020

Sakarā ar Maksātnespējīgās AS “PNB Banka” (turpmāk tekstā – “PNB”) seifu nomas līgumu ar klientiem izbeigšanu, PNB administrators Vigo Krastiņš aicina PNB klientus izņemt PNB klientu mantu līdz 2020.gada 31.martam seifos Rīgā, Elizabetes ielā 15.

PNB uzaicina klientus saņemt savu mantu, vizīti iepriekš piesakot pa tālruni (+371) 67041100 vai rakstot uz e-pastu info@pnbbanka.eu līdz 2020.gada 13.martam.

Gadījumā, ja seifi netiks atbrīvoti un/vai netiks nodotas seifa atslēgas un identifikācijas kartes, PNB būs spiesta atvērt seifus. Šajā gadījumā klientam būs jāsedz faktiskās izmaksas, kas saistītas ar seifa piespiedu atvēršanu, jaunas slēdzenes iegādi un seifa satura glabāšanu.

Vienlaikus informējam, ka neizņemtā manta saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 172.¹ pantu tiks atsavināta, un klientiem būs tiesības pieteikt prasības par atsavināšanas rezultātā saņemto naudas līdzekļu izmaksu.