Informācija Bankas klientiem

13/12/2019

Par klientu norēķinu/karšu komisijas maksām

 

Sakarā ar 2019.gada 15.augusta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Padomes lēmumu par noguldījumu nepieejamību un finanšu pakalpojumu sniegšanas aizliegumu, pēdējās Bankas aprēķinātās un ieturētās komisijas maksas par klientu norēķinu/karšu kontu apkalpošanu bija par laika periodu no 01.08.2019 līdz 15.08.2019.
Pēc 15.08.2019. komisijas maksas par norēķinu/karšu kontu apkalpošanu netiek ieturētas neatkarīgi no konta statusa (atvērts/slēgts) un Banka nodrošina norēķinu/karšu kontu pakāpenisku slēgšanu.

 

Visiem klientiem ir iespēja saņemt informāciju par ieturētajām komisijām, saņemot Bankā vai Bankas internetbankā konta izrakstu.

 

Savukārt klientiem, kuriem līdz 15.08.2019 ir izveidojies komisijas maksājumu par Bankas sniegtiem pakalpojumiem parāds, tas netiek atcelts un ir jānomaksā. Parāda summu, ja tāda ir izveidojusies, klients var noskaidrot, zvanot Bankas klientu atbalsta dienestam pa tālruni +371 67041100, sarunas laikā klients tiks informēts par parāda samaksas kārtību. Parāda summu iespējams noskaidrot arī internetbankā.

 

Par klientiem izsniegtajām PNB Bankas norēķinu kartēm

 

Atgādinām, ka klientiem izsniegto PNB Bankas norēķinu karšu darbība ir apturēta un to izmantošana ir aizliegta. Lūdzam savā rīcībā esošās PNB Bankas norēķinu kartes iznīcināt, iegriežot tās čipa vietā.

 

Lai pārliecinātos, ka norēķinu kartes kontā nav izveidojies parāds, lūdzam sazināties ar Bankas klientu atbalsta dienestu, zvanot pa tālruni +371 67041100 vai pārbaudīt Bankas internetbankā.