Ziņojums par ASV valsts kases vērtspapīru tirgus perspektīvām

30/05/2018

В2016. gada vidū ASV 10 gadu valsts parāda vērtspapīru ienesīgums uzrādīja vēsturisko pelnītspējas minimumu 1,31% apmērā. Ar šo brīdi tad arī sākās valsts kases vērtspapīru ienesīguma augšupeja, pietuvojoties 3,0% atzīmei. Šāda dinamika vienā no nozīmīgākajiem un likvīdākajiem tirgiem, kura apjoms ir 14 triljoni ASV dolāri, izsauca bažas par tā saucamā “vērša” cikla, kas aizsākās 1981. gadā, beigām. Toreiz, esot inflācijas kāpuma virsotnē, 10 gadu valsts parāda vērtspapīru ienesīgums sasniedza 15,8%.

Pagājušā gada septembrī 10 gadu valsts parāda vērtspapīru ienesīgums sasniedza 2,01% — minimālo līmeni pusotra gada laikā. Ienesīguma pieaugumu, ko novērojām 2016. gada septembrī, lielā mērā izskaidro inflācijas lēciena bažas, kā arī FRS refinansēšanas likmes, kas pēdējā Federālajā Atklātā tirgus komitejas sēdē tika palielināta līdz 1,75%, paaugstināšanas cikla turpināšanās.

Pēc 2009. gada krīzes starpība starp 10 gadu valsts parāda vērtspapīru ienesīgumu un IKP nominālo pieaugumu bija 140 bāzes punkti. Ņemot vērā IKP reālo pieaugumu 2018. gada 1. ceturksnī 2,3% apmērā un inflāciju, kas pietuvojas FRS mērķim 2% apmērā, pašreizējais valsts kases vērtspapīru ienesīgums 3,0% apmērā ir pilnībā pamatots. Saskaņā ar šo modeli un, pieņemot, ka inflācija būs 2% un nominālais pieaugums 5%, sliktākajā gadījumā valsts kases vērtspapīru ienesīgums šogad pieaugs līdz 3,5%. Šobrīd tāds attīstības scenārijs nešķiet ticams.

Jāuzsver, ka runas par vēl stingrākas monetārās politikas ieviešanu un publiskoto refinansēšanas likmes paaugstināšanas plānu atstāšanu spēkā, var izrādīties pārspīlētas lielā parādu apjoma dēļ. Likme, kas pārsniedz 2,0%, pieņemot, ka inflācija ir 2% līmenī, kļūs par nopietnu šķērsli parādu apkalpošanai. ASV federālā parāda apmērs jau pārsniedz 100% no IKP. Turpmāka likmes palielināšana vēl vairāk paskubinās dolāra kursa pieaugumu, kas jau notiek kopš šī gada aprīļa. Savukārt tas radīs papildus stresu jaunattīstības tirgos. Jāpatur prātā, ka visas ASV kopš 1915. gada reģistrētās 18 recesijas ir sakritušas ar stingrākas aizdevumu-naudas politikas ieviešanas ciklu. FRS šie fakti ir zināmi un tāpēc tai likmju palielināšana ir jāveic īpaši uzmanīgi.

Kopš maija vidus novēroto ienesīguma samazinājumu ir izraisījusi investoru aizplūšana uz drošākiem aktīviem, kā arī ģeopolitiskie faktori. Kopumā pašreizējais 10 gadu valsts parāda vērtspapīru ienesīgums 3,0% apmērā ir pamatots un ņem vērā šī brīža makroekonomisko situāciju ASV. Pagaidām ir maz ticams, ka ienesīgums pieaugs virs 3,12% maksimuma, kas tika reģistrēts 18. maijā. Ja turpinās attīstīties tendence, kuru vērojam pašlaik, tad ienesīgums var samazināties pat līdz 2,8% tuvāko 30-60 dienu laikā.


Šis apskats ir izmantojams tikai informatīvā nolūkā un to nevar uzskatīt par ieteikumu veikt ieguldījumus, ieguldījumu pētījumu vai ieguldījumu konsultāciju.

Apskatu ir sagatavojusi AS "Norvik Banka”.
Apskatā izmantotā informācija ir tikusi saņemta no avotiem, kas finanšu tirgos tiek uzskatīti par uzticamiem, tomēr ne AS "Norvik Banka", ne tās darbinieks nav atbildīgi par saņemtās un sniegtās informācijas precizitāti un pilnīgumu. Ne AS "Norvik Banka", ne tās darbinieks nav atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies, izmantojot šo apskatu personīgiem ieguldījumu mērķiem. Ne AS "Norvik Banka", ne tās darbinieks neinformēs par apskatā aprakstītās situācijas un paustā viedokļa izmaiņām. Apskatā minētie emitenti nav iepazīstināti ar apskata saturu.
Informāciju par riskiem, kas saistīti ar ieguldījumu darījumiem, skatīt:
https://www.norvik.eu/lv/mifid