“InvestPro” konferencē, kas notika Kijevā, tika apspriesti aktuālie kapitāla pārvaldības jautājumi

25/06/2019

Ukrainas galvaspilsētā noslēdzās “InvestPro Ukraine” konference, kas tiek organizēta ar AS “PNB Banka” atbalstu un pulcēja aptuveni 200 delegātus no dažādām pasaules valstīm.

 

Pasākumā galvenā uzmanība tika pievērsta kapitāla saglabāšanas un pavairošanas jautājumiem. Dalībnieki, kuru vidū pārsvarā bija finanšu un nodokļu konsultanti, baņķieri, trasta un starpniecības pakalpojumu sniedzēji, investori un lielu un vidēju uzņēmumu vadītāji, tika iepazīstināti ar ziņojumiem par šādām tēmām: ieguldījumu veikšana, biznesa imigrācija, aktīvu aizsardzība un starptautisko struktūru uzbūve.

 

Referenti iepazīstināja delegātus ar tendencēm banku atbilstības jomā un uzņēmumu priekšrocībām, strādājot un ieguldot dažādās jurisdikcijās. Ievērojama konferences daļa bija veltīta ES valstu uzturēšanās atļauju un pilsonības iegūšanai.

 

AS “PNB Banka” Valdes loceklis Dmitrijs Kalmikovs informēja konferences dalībniekus par Eiropas banku pašreizējām prasībām, kas tiek izvirzītas, atverot kontus un izmantojot finanšu instrumentus kapitāla aizsardzībai. Kalmikova kungs atgādināja, ka vērtspapīri ir ārpusbilances instruments. Saskaņā ar Kalmikova kunga teikto AS “PNB Banka” klientiem ir pieejami gan ieguldījumu fondi (klientu līdzekļu profesionāla pārvaldība saskaņā ar izvēlēto stratēģiju), gan brokeru pakalpojumi (klients pats lemj par vērtspapīru pirkšanu/pārdošanu). Kalmikova kungs uzsvēra, ka pēdējā laikā AS “PNB Banka” ieguldījumu fondi uzrāda stabilu izaugsmi, bet “PNB EM HIGH YIELD BOND FUND” šobrīd ir starp jaunattīstības valstu fondu līderiem, skatoties pēc dinamikas, kas novērota kopš gada sākuma (+12,8%) (“Bloomberg” statistikas dati).

 

Vēl viens jautājums, kas tika apspriests konferencē, bija banku iesaistīšanās aktīvu pirkšanas/pārdošanas darījumos. Patlaban pat lieli juridiskie un auditoruzņēmumi iesaka klientiem piesaistīt bankas darījumu agrīnajā posmā. Tas ļauj darījuma pusēm pārliecināties par to vai darījumus ir iespējams īstenot.

 

Jāatgādina, ka jūnija sākumā AS “PNB Banka” pārstāvji piedalījās identiskā konferencē, kas notika Baku.