Baku ir noslēgusies “InvestPro” konference

12/06/2019

Azerbaidžānas galvaspilsētā no 10.-11. jūnijam bija pulcējušies aptuveni 300 delegāti no dažādām pasaules valstīm, lai piedalītos ikgadējā “InvestPro” konferencē, kuru, saņemot sponsora - AS “PNB Banka” atbalstu, rīko viens no vadošajiem biznesa pasākumu organizētājiem “Bosco Conference”.

 

Baku notikušās “InvestPro” konferences uzmanības centrā, kā parasti, bija šādi jautājumi: kapitāla pārvaldība un aktīvu aizsardzība, taksācija, starptautisko struktūru iespējamie izveides varianti, ieguldījumi un biznesa imigrācija. Konferencē tika arī detalizēti aplūkoti ar riska kapitāla fondiem saistītie jautājumi, kā arī līdzekļu piesaistīšana jaunuzņēmumiem un informācijas tehnoloģijām.

 

Delegāti izrādīja lielu interesi par iespējām atvērt kontus un sadarboties ar Eiropas bankām. AS “PNB Banka” Valdes loceklis - Dmitrijs Kalmikovs pastāstīja sīkāk par Latvijas banku sektora aktuālajām prasībām un priekšrocībām. Savā ziņojumā Kalmikova kungs izcēla mūsdienu finanšu pasaules, kas ar katru gadu kļūst caurskatāmāka, galvenās tendences. Piemēram, arvien vairāk valstu pievienojas automātiskajai nodokļu informācijas apmaiņai (CRS). Bankām, ievērojot regulatoru priekšrakstus, ir pienākums pieprasīt no klientiem informāciju par līdzekļu izcelsmes avotiem, biroja un darbinieku esamību, obligātajiem pārskatiem, ekonomisko pamatojumu un citām lietām. Kalmikova kungs uzsvēra, ka šobrīd bankas drīkst arī apjautāties par klienta partneriem un kontrahentiem. Turklāt bankai ir būtiski tas, ka pastāv publiski pieejama negatīva informācija par klientu.

 

Starp AS “PNB Banka” produktiem un pakalpojumiem, izņemot, protams, pašu kontu, Kalmikova kungs izcēla finanšu instrumentus un uzsvēra, ka tie var kļūt par efektīvu kapitāla saglabāšanas veidu, jo vērtspapīri tiek uzskaitīti bankas bilancē. Viņš arī uzsvēra, ka, sasniedzot noteiktu riska līmeni, ieguldījumi finanšu instrumentos var dot pat lielāku ienesīgumu nekā noguldījuma izvietošana. Turklāt AS “PNB Banka” ir attīstīta gan starpniecība (klients pats pieņem lēmumu par vērtspapīra pirkšanu vai pārdošanu), gan ieguldījumu fondi (līdzekļus pārvalda profesionāļi atbilstoši fondu ieguldījumu politikai).

 

Savā prezentācijā Kalmikova kungs arī pastāstīja par banku lomu sarežģītu aktīvu iegādes-pārdošanas darījumos. Parasti par šādiem darījumiem tiek uzskatīti sarežģīti strukturētu aktīvu un uzņēmējdarbības akciju pirkšanas darījumi, nekustamā īpašuma un problēmaktīvu pārdošana, kā arī apvienošanās un iegādes (A&I) darījumi. Saskaņā ar Kalmikova kunga teikto - pēdējā laikā pat lielu juridisku un auditoruzņēmumu konsultanti iesaka klientiem savlaicīgi vērsties bankās, lai apstiprinātu, ka darījumus ir iespējams veikt. “Bankas ir jāpiesaista pēc iespējas ātrāk”, uzsvēra Kalmikova kungs.