AS “Norvik Banka” iegūst BB+ Uzņēmējdarbības godīguma (Business Integrity) reitingu

15/10/2018

2018. gada 11. oktobrī Sigma Ratings Inc paziņoja, ka pirmo reizi ir piešķir reitingu kādai Latvijas banku iestādei: AS “Norvik Banka” piešķirts BB+ reitings ar stabilu nākotnes prognozi (Stable), kas to ierindo Nozares līderu (Industry Leader) segmentā (BBB un augstāk).

 

Saņemot šādu neatkarīgu novērtējumu finanšu noziegumu apdraudējuma un pārvaldības jomā, AS “Norvik Banka” demonstrē savu atbilstības kontroļu un centienu uzturēt globālus finanšu caurskatāmības standartus diferencēto spēku.

 

Sigma Ratings Inc novērtēja AS "Norvik Banka” finanšu noziegumu risku kā “MĒRENU” (MODERATE) un kontroles efektivitāti kā “FUNKCIONĒJOŠU” (ESTABLISHED). Piešķirtais reitings nozīmē, ka kopumā banka ir iedibinājusi spēcīgu finanšu noziegumu kontroli un guvusi ievērojamus panākumus, nostiprinot savu riska pozīciju. AS “Norvik Banka” ir pirmā Latvijas banka, kam tiek piešķirts šāds reitings.

 

“Esam apņēmušies uzturēt spēcīgu atbilstības funkciju un esam ieguldījuši jaunos, pasaules līmeņa atbilstības instrumentos. Bet vissvarīgākais ir tas, ka esam investējuši savu darbinieku apmācībā un palielinājuši atbilstības darbinieku skaitu,” saka AS “Norvik Banka” Valdes priekšsēdētājs Olivers Bramvels. “Saņemot BB+ reitingu, lepojamies ar gūto atdevi no saviem atbilstības ieguldījumiem un apņemamies uzlabot nākamā gada reitingu vēl vairāk.”

 

Sigma Ratings Inc izvērtēja AS “Norvik Banka” raksturīgo riska vidi un kontroles efektivitāti Finanšu noziegumu novēršanas atbilstības jomā (Financial Crime Compliance (FCC)). Izvērtējums ietvēra FCC faktorus, kas ir saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, sankcijām un citiem ar kredītrisku nesaistītiem aspektiem, piemēram, ģeopolitisko risku un nacionālā regulatora prasību pārzināšanu. Izvērtējuma process ietvēra datu dokumentāru pārbaudi un sanāksmes ar AS “Norvik Banka” operatīvās vadības personālu, atbilstības, iekšējā audita un atbalsta dienesta darbiniekiem Rīgā, Latvijā.

 

“Mūsu uzdevums ir atbalstīt globālo uzņēmējdarbību un banku izaugsmi, sekmējot caurskatāmību un standartizējot labas korporatīvās prakses parametrus,” teica Stjuarts Džouns jaunākais (Stuart Jones) Sigma Ratings Inc vadītājs. “Vidē, kas nes aizvien jaunus riska izaicinājumus, mūsu reitingi ir “zelta standarts”, kas finanšu institūcijām palīdz vienkāršot finanšu noziegumu riska novērtēšanas procesu. Ja banka uztur reitingu, tā vēlas parādīt savu apņemšanos nodrošināt atklātību un cīnīties pret finanšu noziegumiem.”

 

Ar pilno novērtējumu iepazīstieties šeit.

 

Par Sigma Ratings Inc:

 

Sigma Ratings Inc (“Sigma”) ir pasaules līderis nekredītu riska reitingos. Sigma ir pasaulē pirmā mākslīgo intelektu izmantojošā nekredītu risku reitinga aģentūra, kas piemēro patentētu algoritmu, padziļinātas zināšanas par darbības sfēru un inovatīvas tehnoloģijas, lai novērtētu to, cik lielā mērā uzņēmums ir pakļauts finanšu noziegumu riskam. Pretēji tradicionālajām kredītreitinga aģentūrām, Sigma pievēršas jaunietekmes tirgiem un piedāvā nebijušu, dinamisku, uzņēmuma līmeņa riska analīzi, kas nav pieejama citur. Iegūstot un izsakot skaitliskā izteiksmē noteiktus darbības riska datus, kas ir saistīti ar atbilstību, pārvaldību un citiem ar kredītrisku nesaistītiem faktoriem, Sigma dod iespēju jaunietekmes tirgu uzņēmumiem nodalīt riskus un paaugstina pasaules banku un investoru spējas izvērtēt darījuma partnera risku.