Norvik Banka noslēdz pusgadu ar 7, 7 miljonu peļņu

21/10/2016

Esam gandarīti paziņot, ka Norvik Banka pirmos sešus mēnešus var uzskatīt par veiksmīgiem savā darbībā: tā 2016.gada pirmajā pusē Bankas nopelnītie neto ienākumi bija 30,0 miljoni eiro (tajā pašā laikposmā 2015.gadā – 23,8 miljoni eiro), kā rezultātā pirmajā pusgadā gūtā peļņa bija 7,7 miljoni eiro (tajā pašā laikposmā 2015.gadā – 5,8 miljoni eiro)!

Klientu noguldījumu apmērs uz 2016.gada 30. jūniju bija 727,2 miljoni eiro.

Vēlamies norādīt, ka attiecībā uz Bankas bilanci, galvenie rādītāji ir šādi:

  • kopējais aktīvu apjoms uz 2016.gada 30.jūniju sasniedza 904,4 miljonus eiro;
  • kredītu portfelis 2016.gada jūnija beigās sasniedza 236,4 miljonus eiro;
  • 2016.gada pirmajā pusē emitēto subordinēto obligāciju apmērs bija 9,4 miljoni eiro;
  • likviditātes rādītājs, pārskata perioda beigās bija 62,27% (2015.gada 31.decembrī – 64.22%).

Kā norāda Norvik Bankas Valdes priekšsēdētājs Olivers Bramvels: “Banka ievēro likviditātes vadības stratēģiju, kas paredz sabalansētu ieguldījumu atdeves un riska līmeni, vienlaikus saglabājot tādu rezervju līmeni, kas pārsniedz minimālās likviditātes rezervju prasības (minimālais pieprasītais likviditātes rādītājs ir 50,00%).”

Bankas peļņas vai zaudējumu aprēķinā var izdalīt šādus galvenos rādītājus:

  • tīrie komisijas ienākumi 2016.gada pirmajā pusē demonstrēja pieaugumu 16,6% apmērā, palielinoties līdz 9,6 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 8,2 miljoniem eiro tajā pašā laikposmā 2015.gadā.
  • tīrie procentu ienākumi 2016.gada sešos mēnešos nokrita līdz 5,6 miljoniem eiro, salīdzinot ar 9,5 miljoniem eiro tajā pašā laikposmā 2015.gadā.
  • 2016.gada pirmajā pusē tika pabeigts Visa Inc. akcijas atpirkšanas darījums, kura ietvaros Banka saņēma 10,7 miljonus eiro kā tīro peļņu no finanšu instrumentu atsavināšanas.

Kapitāla rādītāji:

  • Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs uz 2016.gada 30.jūniju bija 18,64%, kas būtiski pārsniedz rādītāju uz 31.12.2015 – 16,65% un uz 30.06.2015 – 14,87%;
  • Grupas kapitāla pietiekamības rādītājs uz 2016.gada 30.jūniju bija 12,56%, kas arī būtiski pārsniedz rādītāju uz 2015.gada decembra beigām – 11,49% un uz 2015.gada jūnija beigām – 11,04%.

Pārskata periodā Banka atvērusi divus jaunus korporatīvos centrus Rīgā: klientu-rezidentu apkalpošanas centru Raiņa bulvārī 11, kā arī galveno biroju un starptautisko un VIP klientu apkalpošanas centru Elizabetes ielā 15. Banka ir saglabājusi nozares līdera pozīciju pēc ģeogrāfiskā pārklājuma Latvijā, piedāvājot ērtu un pilnvērtīgu servisu blakus klientu mājām un birojiem 63 klientu apkalpošanas centros 16 Latvijas pilsētās, tajā skaitā Kurzemes reģionā lielāko klientu apkalpošanas centru Liepājā.

Esam gandarīti būt par galveno atbalstītāju sabiedrības veselības uzlabošanai tik nozīmīgajā projektā, kā nukleārais medicīnas centrs Medvision, kā atklāšana notika šā gada aprīlī, kura finansēšanā Bankai bijusi galvenā loma, tā dodot savu pienesumu veselības, izglītības un zinātnes attīstībā.

Pirmie seši mēneši 2016.gadā bijis intensīvs periods Norvik Bankai, koncentrējoties uz jauna sabalansēta biznesa modeļa ieviešanu dažādiem tirgiem, klientu segmentiem un produktu veidiem.

Banka turpina sekmīgi darboties Latvijas un ārvalstu finanšu tirgos, atbilstoši tās stratēģiskajiem mērķiem.